Denne uken har lærerstanden fått bryne seg på litt av en utfordring etter at skolene ble stengt forrige fredag. Heldigvis ser det ut til at denne helt spesielle situasjonen er blitt møtt på aller beste måte. Fra de fleste hold er budskapet at den digitale hjemmeundervisningen har fungert godt, og i går (torsdag) publiserte VG en hyggelig kommentarartikkel av journalist Hans Petter Sjøli med tittelen “Landets lærere leverer!“.

VG

Som lærer kjenner jeg på både glede og stolthet over hvordan vi har lykkes denne første uken i koronaens tid. Jeg vil i dette blogginnlegget peke på tre årsaker til at det (foreløpig) har gått så bra.

1. Høy grad av samarbeid og delingskultur

Nordahl Grieg vgs, hvor jeg jobber som realfagslærer, er det nedfelt i skolens utviklingsplan at at vi har et sosiokulturelt læringssyn. Kort fortalt er læring noe som skjer i samspill med andre. Dette læringssynet føler jeg er med på å forsterke den sterke kulturen som eksisterer blant de ansatte om å samarbeide og dele. Det handler rett og slett om å gjøre hverandre bedre.

I den vanlige skolehverdagen opplever jeg jevnlig å bli litt klokere som lærer hele tiden, fordi mine gode kolleger er svært rause i å dele av sine egne erfaringer. Jeg har tidligere skrevet om dette i blogginnlegget “Gode kollegaer“. Og denne herlige delingskulturen er ikke uventet blitt kraftig forsterket de siste 7 dagene.

Men: Det er selvsagt ikke bare blant mine kolleger på Nordahl Grieg vgs at det foregår godt samarbeid og delingskultur. På facebook og andre sosiale medier vrimler det nå av ulike grupper som samler lærere fra hele Norge, og hvor denne flotte delingskulturen står svært sterkt. Selv har jeg hatt mye nytte av gruppen under:

digitaldugnad

Her legges det ut forslag til både undervingsopplegg og måter å gjennomføre digitale skoledager på, og selv har jeg bidratt med en rekke undervisningsfilmer i fysikk og naturfag. Slike filmer lager jeg forøvrig med programmet Screencast-o-matic, og nedenfor er et eksempel på hvordan en slik film kan se ut.

2. Dyktig og proaktiv ledelse

For å kunne utarbeide gode digitale undervisningsopplegg på den korte tiden vi har hatt til rådighet, har det vært avgjørende med godt lederskap på toppen. Jeg kjenner selvsagt ikke til hva som har foregått rundt omkring i skole-Norge, men på min arbeidsplass Nordahl Grieg vgs opplever vi en svært dyktig og proaktiv ledelse.

Allerede torsdag ettermiddag forrige uke, noen få timer etter at vedtaket om stengte skoler var et faktum, hadde ledelsen vår klar en omfattende plan for den kommende fredagen. Kort fortalt handlet planen om å bistå oss lærere på best mulig måte, sånn at vi alle ble klare for den nye digitale skolehverdagen. Nå skal det dog sies at skolen min har et fortrinn med tanke på at vi helt siden oppstarten i 2010 har bestrebet oss på å lede an i å ta i bruk nye digitale løsninger. I den anledning virker det smått absurd å tenke på at den type overskrift som dere finner i BT-artikkelen under, er noe vi ble konfrontert med for 7-8 år siden:

BT2012papirbøker

Men: Selv om vi alltid har hatt fokus på digitale løsninger, byr naturlig nok det å gjennomføre skoletimer hjemmefra på helt nye utfordringer. Så noe jeg satte stor pris på forrige fredag, var den opplæringen vi fikk i bruken av videokonferanse-applikasjonen Google Meet. Dette verktøyet gjør at vi kan møte elevene og bistå de på en forholdsvis grei måte. I den anledning vil jeg gjerne takke fagleder Anne Libnau på Nordahl Grieg vgs, som sørget for at vi alle kunne slippe ned skuldrene og være trygge på at den kommende undervisningsuken ville forløpe bra. Dessuten har vi svært kompetente IT-folk, så hvis det dukker opp problemer vet jeg at Reidun, Kristian eller Sveinung vil “Save the day” 🙂

I tillegg til å gi oss de verktøyene som trengs for å kunne utføre lærerjobben, vil jeg også berømme ledelsen for sitt sterke fokus de siste dagene på det menneskelige plan. Gjennom en rekke meldinger (som jeg ikke vil gjenta her da de er sendt internt), har ledelsen klart å få frem at vi alle må sørge for å ta vare på hverandre. Både elever og lærere. Noe jeg igrunnen forventer at gode ledere vil gjøre. Men det er lett å “glemme” disse tingene i en hektisk periode hvor det fort kunne blitt utelukkende fokus på å få det tekniske til å fungere. Så takk igjen for godt lederskap i en spesiell tid.

3. Fantastiske ungdommer

Jeg har ofte latt meg imponere over dagens ungdommer, og dette bildet har ikke endret seg den siste uken. Tvert imot. Elevene har tatt de nye utfordringene på strak arm, og det har vært en fornøyelse å oppleve hvor bra de har håndtert det å arbeide med skolearbeid via en dataskjerm. Jeg skulle ønske jeg kunne vist dere noen av de  flotte diskusjonene og læringsopplevelsene vi har hatt, men samtidig tenker jeg det er mange av dere som allerede er klar over dette: For hvis dere ikke er lærer, har dere kanskje barn i skolealder, og da vet dere nok hva jeg snakker om.

Helt til slutt: Selv om denne uken har forløpt fint (iallefall fra mitt ståsted), er det selvsagt ingen ideell situasjon vi alle har havnet i. Jeg tenker da spesielt på de ungdommene som har det vanskelig her i livet (av ulike årsaker), og som kanskje ser på den fysiske skolebygningen som et fristed.

På Nordahl Grieg vgs har vi et fantastisk miljøteam jeg har blogget om tidligere (samt like fine helsesykepleiere og rådgivere), og de er nok ekstra bekymret i disse dager. For selv om dagens digitale verktøy gir oss fantastiske muligheter, kan de likevel aldri erstatte det fysiske møtet mellom mennesker. Så la oss håpe at det ikke er alt for lenge til at vi påny kan møtes i den “virkelige verden” igjen. Jeg gleder meg til vi alle er tilbake i skolebygningen i Steinsvikveien 430.

1280px-Nordahl_Grieg_videregående_skole