Et nytt skoleår er i ferd med å avsluttes, og i disse dager gjennomføres de siste muntlige eksamenene. Da tenker jeg det er tid for litt refleksjon, og i dette blogginnlegget vil jeg gjerne hylle mine gode kollegaer. For det å være lærer i skole-Norge i 2018 er ikke noe sololøp. På arbeidsplassen min Nordahl Grieg vgs står samarbeidsånden sterkt. Den har en viktig plass i vårt sosiokulturelle læringssyn, og dette handler ikke bare om at elevene bør samarbeide for å maksimere læringen sin. Det samme gjelder også for oss lærere.

Dette året (2017/18) har jeg hatt undervisningsansvar i naturfag på VG1 studiespesialiserende, fysikk på VG2 grønn innovasjon, R1 på VG2 og naturfag påbygg på VG3. Skulle jeg gjennomført denne jobben helt alene, er jeg skeptisk til hvor bra utbyttet hadde blitt for elevene. Men heldigvis jobber vi i gode team på NGV.

Det klareste eksempelet på godt teamarbeid er utvilsomt Grønn Innovasjon, hvor jeg som fysikklærer dette året har jobbet tett sammen med IT-lærer Anne Libnau, TOF-lærer Håvard Hatlevik, EBU-lærer Morten Nyhagen og ML-lærer Siren Dedekam. Denne type tett samarbeid er utrolig nyttig og lærerik, og jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet fra høsten av.

Tilsvarende har det vært svært bra for en relativt fersk R1-lærer som meg å jobbe sammen med erfarne og ikke minst superflinke Ann Mari Bakke, som jeg har lært veldig mye matematikkdidaktikk av det siste skoleåret. Sammen med Marie Schau (høsten 2017) og Jørgen Kristoffersen (våren 2018) har vi hatt gleden av å ha ansvaret for hele R1-gjengen på NGV sammen, noe jeg håper og tror har vært til det beste for alle (både elever og lærere).

Sist, men ikke minst har vi naturfag, hvor jeg føler at samarbeidskulturen virkelig har blomstret de siste årene. I naturfag på VG1 studiespesialiserende har jeg i flere år hatt verdens beste kollegaer i biolog Kjell Åke Augestad og kjemiker Elin Wiik. Selv er jeg fysiker, noe som gjør at vi tre utfyller hverandre veldig bra. Vi tre har nemlig bevisst jobbet for å utnytte vår egen spisskompetanse, sånn at når temaet “bærekraftig utvikling” er på agendaen, ja, da er det Kjell Åke som har styringen når vi arbeider med å lage undervisningsopplegg og vurderingssituasjoner. Når temaet er “ernæring og helse” er Elin sjef, og når vi kommer til “stråling og radioaktivitet” har jeg hovedansvaret. I tillegg til denne type særdeles nyttig teamarbeid, er jeg så heldig at både Kjell Åke og Elin er utrolig rause og omtenksomme som mennesketyper. Noen ganger har det f.eks hendt at jeg har hatt behov for litt hjelp til et naturfagsforsøk, og da stiller de velvillig opp. Ja, de melder seg igrunnen til tjeneste før jeg har innsett at jeg trenger hjelp. Kjell Åke og Elin er kort og godt to helt fantastiske kollegaer, som jeg tenker er helt uvurderlige for Nordahl Grieg vgs.

I tillegg til naturfag på studiespesialiserende, har jeg dette skoleåret også hatt gleden av å ha naturfag for den ene påbyggsklassen på VG3, i tett samarbeid med Kjell Åke (som har hatt fagansvar for den andre påbyggsklassen på VG3). Og i tråd med samarbeidsånden på VG1 studiespesialiserende, har Kjell Åke og jeg videreført det gode samarbeidsklimaet til VG3 påbygg. Nå som sommeren står for tur vil jeg påstå at vi har lykkes ganske bra med det vi satte oss for å gjøre dette skoleåret. For i den felles facebookgruppen til påbyggselevene, så postet ikveld en av elevene følgende kommentar (som en replikk på at vi alle var enige om at nå står sommeren for tur): “Takk for knallgod undervisning! Tror ikke vi kunne hatt det bedre“.

Helt til slutt: I tillegg til alle disse fantastiske kollegaene, må jeg selvsagt heller ikke glemme min eminente kontaktlærerkollega Pernille Marie Våge! Hun fortjener igrunnen en egen bloggpost som hyllest, men det får vi spare til en annen anledning 🙂