De siste årene har den tidligere FBI etterforskeren Asha Rangappa vært hyppig brukt som ekspertkommentator på CNN. Rangappa er utdannet advokat og foreleser ved Yale University, og hun har en egen evne til å formidle kompliserte juridiske spissfindigheter på en folkelig og opplysende måte. Denne formidlingsevnen gjør at det etter hvert er langt flere enn kun CNN som benytter seg av Rangappa når det skjer nye dramatiske hendelser i amerikansk politikk. Eksempelvis er hun blitt en hyppig gjest i podcasten «On Topic With Renato Mariotti».

Selv har jeg stor respekt for Asha Rangappa sine refleksjoner og vurderinger, og det var derfor naturlig i dag å se nærmere på twitterkontoen hennes etter gårsdagens «Friday Night Massacre», hvor Justisminister William Barr og President Trump prøvde å sparke statsadvokat Geoffrey Berman ved SDNY. Noe som ikke har ført frem da sistnevnte nekter å forlate stillingen. Ikke uventet hadde Asha Rangappa kommentert hendelsen, og da som ledd i en lengre twittertråd som handler om hvordan Barr de siste årene (ifølge Rangappa) har misbrukt sin stilling som Justisminister for USA. Nedenfor følger de (foreløpige) 16 punktene som Rangappa har notert hvor hun mener at Justisminister Barr har «obstructed justice» (hindret etterforskning).

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16