For noen år tilbake bestemte tre skandinaviske skoler seg for å søke midler til et prosjekt hvor hovedmålet var å jobbe sammen om utfordringene som blir presentert i FNs globale bærekraftsmål. De tre skolene var YBC Gymnasium Nacka (Stockholm, Sverige), Ørestad Gymnasium (København, Danmark), og Nordahl Grieg videregående skole her i Bergen. En søknad ble sendt til programmet Nordplus, og svaret ble heldigvis JA!

Dette skoleåret (2021-22) er prosjektets andre, og jeg har gleden av å være lærer for den klassen (1STB) som representerer Nordahl grieg vgs nå i år. I dette blogginnlegget vil jeg gjøre nærmere rede for hva dette samarbeidsprosjektet går ut på, og synliggjøre arbeidsprosessen så langt.

FNs globale bærekraftmål

Sentralt i prosjektet står FNs 17 globale bærekraftsmål:

Av disse er det to mål som vi vil konsentrere oss om: (13) Stoppe klimaendringene og (14) Liv under vann.

Kort om opplegget

Elevene fra de tre skolene skal arbeide i tverrfaglige grupper (fra desember til mai) med relevante problemstillinger knyttet til FNs mål nr 13 og 14. Målet er at de skal klare å utarbeide innovative løsningsforslag til å skape forandringer, og som vil være av interesse for våre folkevalgte politikere. De endelige resultatene skal publiseres på prosjektets digitale plattform.

Ashoka / Changemaker

Alle de tre deltagerskolene er Changemaker-skoler i Ashoka-nettverket, et nettverk som arbeider over hele verden med å støtte sosiale entreprenører og utvikle ferdigheter hos barn og unge som gjør dem i stand til å skape endring i samfunnet rundt seg, både lokalt og globalt. Å jobbe med et prosjekt om FNs bærekraftsmål og se på sine lokalsamfunn i denne sammenhengen, er ideelt for utvikling av Changemaker-kompetanse.

Skolefagene som er inkludert i prosjektet

Hos oss fra Nordahl Grieg vgs er følgende fag inkludert: Naturfag (Arve A.), Samfunnskunnskap (Henrik P.), Geografi og Engelsk (Åsne S.) og Norsk (Åshild H.). Vi fire lærere som er med på prosjektet har i den anledning laget vår egen mappe i its learning hierarkiet hvor vi legger inn alle relevante dokumenter/lenker:

Presentasjonsfilmer

Som en inngang på årets prosjekt, skulle elevene i de tre landene i oktober dette året lage presentasjonsfilmer av seg selv. Disse befinner seg nå på hjemmesiden til prosjektet under menypunktet “2021-2022”, og nedenfor ser dere 4 slike norske filmer fra Nordahl Grieg vgs 🙂

Forarbeid

I forkant av det første “elevmøtet” på tvers av landegrensene torsdag 9. desember, ble ungdommene delt inn i grupper sånn at hver gruppe hadde 2-3 elever fra hvert land. I tillegg til denne inndelingen, var planen at elevene skulle sette seg nærmere inn i “sine hav”; med andre ord var fokus for de svenske elevene Østersjøen, mens de danske elevene såg nærmere på Nordsjøen, Kattegat og Skagerrak. Her i Bergen skulle NGV-elevene fokusere på Norskehavet og Barentshavet, og konkret gikk forarbeidet deres ut på følgende:

Lære mer om Norskehavet og Barentshavet

Finne ut om klimaendringer har påvirket Norskehavet/Barentshavet de siste tiårene

Generelt; hvordan kan klimaendringer forårsake problemer for livet i havet?

Hva kan VI gjøre for å redde livet i havet?

Hva kan våre politikere gjøre for å hindre klimaendringer og dens konsekvenser?

Elevene gjorde et flott forarbeid, og her kan dere lese hva de fant ut vedr spørsmålene over.

Det første møtet

Torsdag den 9. desember dette året var det omsider duket for det første møtet. Først hadde vi et videomøte med alle 70-80 aktører:

Utklippsbilde tatt av Anita Jensen Ystebø.

Deretter ble elevene delt inn i sine respektive grupperom, hvor de jobbet med følgende agenda:

Nedenfor er noen bilder fra videomøtene, slik de såg ut i lokalene til Nordahl Grieg vgs:

Veien videre

Planen fremover er at hver elevgruppe skal bestemme seg for en relevant problemstilling å arbeide med som berører FNs bærekraftsmål 13 og/eller 14: “Hindre klimaendringene” og “Livet i havet”. De skal så jobbe videre med prosjektarbeidet de første månedene i 2022, og tanken er at det meste av det skriftlige arbeidet bør være unnagjort før midten av mars. For 21-25 mars vil elevene fra Sverige og Danmark besøke hos fra NGV her i Bergen, og da er selvsagt tidspunktet ideelt for at elevene kan krydre sitt skriftlige arbeid med å lage videoer/podcasts osv.., nå som de endelig møtes ansikt til ansikt.

Bjerknessenteret for klimaforskning og CMI

I forbindelse med det planlagte Bergensbesøket i slutten av mars neste år, er det godt å vite at byens strålende forskningsmiljøer alltid stiller opp! Tidligere i høst kontaktet jeg både Kikki Kleiven (direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning) og Espen Villanger (direktør for CMI f.o.m. 01.04.22), og begge bekreftet at de var innstilt på å bidra under besøket. Jeg kan ikke si annet enn at det er utrolig bra at denne type samfunnsaktører er sitt ansvar seg bevisst, og velvillig gir av sin tid og kompetanse. I den anledning er det kanskje på sin plass å minne om et tidligere blogginnlegg jeg har skrevet (høsten 2018) med tittelen “Fremragende rollemodeller ved Bjerknessenteret for klimaforskning“.

Oppsummering

Det er ikke alltid lett å vite hvordan et prosjekt vil utfolde seg. Jeg håper og tror at årets samarbeidsprosjekt med våre svenske og danske venner vil bli veldig bra, men det er det kun tiden som vil vise. Uansett lover jeg å komme med nye blogginnlegg om dette prosjektet, som vil fortelle oss hvorvidt det fungerte eller ei.