NGVs miljøteam Dristige hjerter (Bjørn Madsen og Gunn-Elin Onarheim) sammen med noen svenske ungdommer.

Denne skoleuken har vg1-klassen min på Nordahl Grieg vgs (1STB) hatt besøk av to samarbeidsklasser fra Stockholm og København. Anledningen har vært et klimaprosjekt i regi programmet Nordplus som de tre skolene samarbeider om, og disse dagene i Bergen har blitt svært givende og minnerike. Av flere høydepunkt vil jeg spesielt trekke frem besøket vårt hos Bjerknessenteret for klimaforskning, hvor vi opplever at en rekke strålende klimaforskere setter av hele formiddagen sin til 90 spente ungdommer og lærere. Mer om dette besøket og uken ellers lengre nede i blogginnlegget. Men først litt om bakgrunnen for prosjektet.

For noen år tilbake bestemte tre skandinaviske skoler seg for å søke midler til et prosjekt hvor hovedmålet var å jobbe sammen om utfordringene som blir presentert i FNs globale bærekraftsmål. De tre skolene var YBC Gymnasium Nacka (Stockholm, Sverige), Ørestad Gymnasium (København, Danmark), og Nordahl Grieg videregående skole her i Bergen. Alle disse skolene er Changemaker-skoler i Ashoka-nettverket, et nettverk som arbeider over hele verden med å støtte sosiale entreprenører og utvikle ferdigheter hos barn og unge som gjør dem i stand til å skape endring i samfunnet rundt seg, både lokalt og globalt. Å jobbe med et prosjekt om FNs bærekraftsmål og se på sine lokalsamfunn i denne sammenhengen, er ideelt for utvikling av Changemaker-kompetanse.

Det ble søkt om midler for et tre-årig prosjekt, hvor tanken var at man i starten av skoleåret skulle jobbe sammen på tvers av landegrensene digitalt via videorom (Teams / Zoom). På slutten av skoleåret skulle man så samles i en av byene. Uheldigvis førte korona-pandemien til at Stockholm-besøket i 2021 måtte avlyses. Men nå i prosjektets andre år fikk vi heldigvis anledning til å samle alle de tre klassene her i Bergen i tidsrommet 2-6 mai.

Et tverrfaglig prosjekt

Dette klimaprosjektet legger opp til tverrfaglig samarbeid innen hver klasse, men siden fagene varierer mellom Norge, Sverige og Danmark, har hvert land måttet ta egne vurderinger på hvilke fag som skal inkluderes. For oss på Nordahl Grieg vgs ble følgende fag tatt med: Naturfag (Arve A.), Samfunnskunnskap (Henrik P.), Norsk (Åshild H.), Geografi og Engelsk (Åsne S.). Nedenfor er skjermbilde fra prosjektmappen i its learning hierarkiet hvor vi gjennom skoleåret har lagt inn alle relevante dokumenter/lenker:

Presentasjonsfilmer

Som en inngang på årets prosjekt, skulle elevene i de tre landene i oktober forrige høst lage presentasjonsfilmer av seg selv. Disse befinner seg på hjemmesiden til prosjektet under menypunktet “2021-2022”, og nedenfor ser dere 4 slike norske filmer fra Nordahl Grieg vgs

Det første møtet

Torsdag den 9. desember fant de første digitale møtene mellom elevene sted. Vi hadde delt de inn i 11 grupper (2-3 elever fra hvert land i hver gruppe), og elevene begynte nå å jobbe med to av FNs bærekraftsmål: Nr 13: “Hindre klimaendringer” og nr 14: “Livet i havet”.

Siden den dagen har elevene arbeidet jevnt og trutt med å utarbeide debattinnlegg og kronikker om ulike tema som berører de to relevante bærekraftsmålene nevnt over. Eksempelvis: Konsekvenser av havnivåstigning, hvilke energikilder som blir viktigst om 30 år, hvordan ser verden ut i fremtiden hvis vi ikke gjør noe for å redde klimaet, bør storbyene bli bilfrie? osv.. Dette har foregått som en del av den ordinære undervisningen i fagene som inngår i prosjektet, og underveis har elevene i de tre landene møtt hverandre på Teams / Zoom.

Velkommen til Bergen!

Mandag 2. mai denne uken var det omsider tid for å møtes ansikt til ansikt. Det skjedde i form av en “bli-kjent-kveld” i Nordahl Grieg bygningen med pizza, musikk og god stemning! Samt en flott velkomsthilsen av vår ass. rektor Anita Jensen Ystebø, etterfulgt av imponerende musikkprestasjoner ved Anna Sofie (sang) og Oskar (gitar) 🙂

Nydelig musikk ved Anna Sofie og Oskar!

Den påfølgende tirsdagen var det så tid for å begynne arbeidet, som i korte trekk handlet om at elevene (gruppevis) skulle utarbeide filmer hvor de satte søkelyset på relevante problemstillinger knyttet til klima.

Onsdag 4. mai fikk vi så alle sammen et solid påfyll av klimakunnskap gjennom et utrolig spennende besøk hos det fantastiske Bjerknessenteret for klimaforskning, som vi har grunn til å være superstolte over her i Bergen. Ikke bare er senterets folk blant verdens ledende klimaforskere, de har også en grunnleggende positiv holdning som handler om at de ALLTID stiller opp når vi i skoleverket tar kontakt. I så måte var ikke besøket denne onsdagen noe unntak – tvert imot! Siden vi var såpass mange (ca 90 elever og lærere) delte de oss opp i 4 grupper, for å gjøre opplevelsen bedre for oss besøkende (f.eks alltid enklere for elever å stille spørsmål når de er del av en mindre gruppe). Men det betydde samtidig at de 6 klimaforskerne som skulle prate, måtte gjenta seg selv 4 ganger. Og for å sikre at vi kom på rett plass til rett tid, hadde de også ytterligere 4 personer engasjert som guider. Blir rett og slett ikke bedre enn dette!

Den gruppen jeg hadde ansvaret for denne onsdagen, fikk først gleden av å møte forskerne Lea Svendsen og Stefan Sobolowski. Førstnevnte rettet fokus mot hvorfor jorden blir både varmere og våtere som følge av våre drivhusgassutslipp.

Sobolowski tok for seg de mer ekstreme værhendelsene, og snakket om hvordan klimaendringer gjør stormene farligere.

Deretter gikk turen videre til professor Helge Drange, som hadde forberedt en rekke artige eksperiment. Blant annet brukte han et enkelt laboratorieoppsett med vann og konditorfarge for å få frem hva som skjer ved lav- og høytrykk. Og han fikk oss til å forstå at selv om været kan virke tilfeldig, er det en viss orden i kaoset.

Etter de to første besøkene var det tid for litt pause, og elevene fant seg fort til rette i ærverdige Realfagsbygget. Forhåpentligvis finner mange av de tilbake her i Bergens største bygning når fremtidige studier står for tur.

Så var det duket for spennende foredrag med sjefen selv – direktør Kikki Kleiven! Hun gikk gjennom den siste hovedrapporten til FNs klimapanel, og avslørte også en grunnleggende positiv tro på at vi skal klare å skape en bedre klimaframtid. Det var som alltid veldig motiverende å høre Kleiven tale 🙂

Til slutt var turen kommet til forsker Eirik Vinje Galaasen og professor Ulysses Ninnemann, som ville vise oss hvordan man identifiserer og bruker marine mikrofossil som er hundrevis, tusenvis eller millioner av år gamle for å forstå vårt fremtidige klima. Må innrømme det var svært fascinerende å lære hvordan man arbeider innen paleoklimatologi. Nedenfor er bildet av en engasjert Ninnemann som forklarer hvordan klimaendringer kan påvirke Golfstrømmen, som jo er kilden til det forholdsvis milde klimaet i Skandinavia.

Besøket på Bjerknessenteret ble forøvrig avrundet med flott lunsj som vi ble påspandert av Vestland Fylkeskommune. I den anledning vil jeg takke fylkesordfører Jon Askeland og varaordfører Natalia Golis for positivt svar på min enkle søknad, samt seniorrådgiver Gudrun Sylte på Bjerknessenteret, som tok seg av alt det administrative knyttet til både besøket på Bjerknessenteret, organiseringen, samt gjennomføring av lunsj. Utrolig givende når så mange gode aktører jobber sammen til beste for ungdommene våre 🙂

Resten av denne onsdagen gikk med til byvandring, hvor elevene inndelt i grupper fikk testet seg på 18 quiz om kjente steder i Bergen. Og senere om kvelden unnet vi lærere oss en bedre middag på Bryggeloftet, hvor jeg til min store glede fikk høre nyheten om at en oppfølger til kultserien “Riget” er i snarlig emning dette året. Men dette får vi ta mer om i et annet blogginnlegg.

I går torsdag var i praksis besøkets siste dag (våre gjester skulle dra hjem tidlig fredag morgen), og denne dagen arbeidet elevene med å fullføre sine klimafilmer. Som på tirsdag var vi godt hjulpet av Nordahl Griegs fantastiske miljøteam, som begge disse dagene arrangerte frokost og lunsj for alle elevene. Nedenfor ser vi skolens strålende sosialpedagog Bjørn Madsen og miljøfagarbeider Gunn-Elin Onarheim sammen med noen av de svenske ungdommene.

Klokken 15 denne torsdagen var det så duket for premiere av klimafilmene som elevene hadde laget denne uken i Bergen. Nedenfor presenteres tre av filmene, som forøvrig er å finne sammen med alle de andre filmene på prosjektets hjemmeside. Og med det avsluttes både dette blogginnlegget og en skoleuke som har vært utenom det vanlige. En stor takk rettes våre svenske og danske venner, som sammen med de norske ungdommene bidrog til uforglemmelige og minnerike dager i vestlandets hovedstad.