Bokbrenning. Wikimedia Commons

Da CNN den 7. november 2020 konkluderte med at tidligere Vise-President Joe Biden ville bli USAs 46. President, var vi mange som trakk et lettelsens sukk. Etter 4 år med galskap skulle endelig Amerika og verden bli normal igjen!

Men det ble den dessverre aldri, og jeg tenker at President Trump har mye av skylden. Gjennom sin skamløse oppførsel, hvor han aldri forholdt seg til verken tradisjon, verdier, ære eller sannhet, banet han vei for en ny type maktmennesker som har lært av Trump at du kan komme unna med alt.

Det har vært en trist utvikling i det amerikanske samfunnet de siste årene, og eksemplene på dette er dessverre mange. I dette blogginnlegget vil jeg belyse noen av de tema og kontroverser som preger dagens amerikanske politikk.

Copyright: Dave Granlund

Nei til abort!

Etter at President Trump bidrog til at majoriteten i amerikansk høyesterett omsider er konservative dommere (6 vs 3), har en rekke delstater ledet av republikanske politikere startet prosessen med å forby abort. Først ute var Texas, som i fjor introduserte en lov hvor abort gjøres ulovlig etter 6. uke. Som i praksis betyr at alle aborter blir ulovlige (da de fleste ikke vil vite at de er gravide før det har blitt for sent). Det spesielle med Texasloven er at den også åpner for søksmål mot alle som hjelper en kvinne til å ta abort (lege, taxisjåfør, kvinnen selv osv..), og hvem som helst kan ta ut søksmål! Så hvis du mistenker en kvinne i Texas for å ha “kommet i ulykken” er det bare å passe på og stå klar hvis hun prøver å gjennomføre en abort – da kan du tjene gode penger!

Siden Texas-loven ble innført, har en rekke andre stater fulgt etter, og i skrivende stund venter man spent på en Høyesterettsavgjørelse for å få avklart hvorvidt selvbestemt abort i USA er skrinlagt en gang for alle.

Her er klipp av “The Katie Phang Show” fra idag hvor man belyser abortsituasjonen i lys av en særdeles skrekkelig kommentar fra en deltstatspolitiker i Ohio. Bakgrunnen var en ny lov som fjernet muligheten for abort, selv etter voldtekt.

Politikere som lyger

I utgangspunktet er det ikke nytt med politikere (eller andre samfunnstopper) som blir tatt i løgn. Men måten enkelte republikanske folkevalgte har bedrevet løgn de siste årene er på et helt nytt nivå enn tidligere. Inspirert av President Trump’s forakt for sannheten er det mange, deriblant GOP-leder i Representantenes hus Kevin McCarthy, som helt uten skam hevder både det ene og det andre, vel vitende (skulle jeg tro) om at han ikke forholder seg til sannheten.

Copyright: J. D. Crowe

De to siste ukene har det imidlertid vært fascinerende å følge nevnte McCarty. Det begynte forrige torsdag 21. april, da New York Times kunne melde at McCarthy – i etterkant av opprøret 6. januar 2021 – hadde fortalt sine republikanske kolleger at han ville anbefale Trump om å gå av som President. Denne artikkelen i New York Times var basert på en bok (“This Will Not Pass”) av Alex Burns og Jonathan Martin som snart skal gis ut. McCarthy brukte ikke mange timene før han samme dag (21. april) tilbakeviste innholdet i artikkelen og kalte den “totally false and wrong”. Problemet for McCarthy var imidlertid at New York Times satt på et lydopptak av McCarthy hvor han sier eksakt det de hadde påstått han skulle ha sagt. Her er lenke til en CNN-artikkel som omtaler det hele.

I etterkant har New York Times publisert flere lydopptak som avdekker hvor mye McCarthy forakter President Trump (selv om han hele tiden påstår det motsatte i offentligheten), og forfatterne av den nye boken har sagt at vi kan vente oss nye avsløringer helt frem til 3. mai, når boken omsider legges ut for salg.

Nedenfor er et klipp av The Lincoln Project som er viet til nevnte Kevin McCarthy:

En annen republikaner som nå er i trøbbel er Marjorie Taylor Greene, som representerer det 14. distriktet i Georgia i Representantenes hus. De siste årene har hun gjort så mye sprøtt at hun på et tidspunkt ble ekskludert fra å sitte i komiteer i den amerikanske kongressen. Hun blir også jevnlig utestengt fra twitter.

Copyright: Jimmy Margulies.

Takket være en formulering i delstaten Georgia om at dens representanter ikke kan delta i forræderi, har nå Green blitt stevnet for retten på grunn av anklager om at hun spilte en rolle under stormingen av kongressbygningen den 6. januar 2021. Dette gir håp om at hun ikke kan stille til gjenvalg i høst, og i CNN klippet under tar programleder Acosta oss gjennom denne saken på sin sedvanlige grundige og gode måte. Og som i tilfellet var med Kevin McCarthy, vil dere se at Greene også har problemer med begreper som løgn og sannhet:

Men det er selvsagt ikke bare McCarthy og Greene som behersker løgnens kunst. Nedenfor er et tredje klipp hvor CNN intervjuer den anerkjente advokaten George Conway (forøvrig gift med President Trump sin legendariske rådgiver Kellyanne Conway). Den påfølgende diskusjonen handler om tekstmeldinger CNN er i besittelse av mellom aktører i Trump-verdenen i tidsrommet mellom 2020-valget og stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021. Og som dere vil se, tar det ikke lang tid før Conway tar ordet “løgn” i sin munn:

Don’t say gay

Mandag 23. mars signerte den republikanske guvernøren Ron DeSantis en ny lov i delstaten Florida. Formelt sett med navnet “Parental Rights in Education“, men blant kritikerne kjent som “Don’t say gay” loven. Gjennom denne loven forbys all undervisning rundt seksuell orientering og kjønnsidentitet på delstatens barneskoler opp til 4.klasse, og i høyere klassetrinn avgrenser loven hvordan denne type tema kan diskuteres. Videre; hvis lærere blir oppmerksomme på endringer i en elev sin fysiske og mentale helse, må de gi beskjed til foreldrene. Og hvis loven brytes, har foreldrene rett til å saksøke skoler og lærere.

Kort oppsummert innebærer denne loven at alle barn som føler seg annerledes, vil måtte tro at det er noe galt med de (siden de ikke lenger vil bli eksponert for det mangfoldet som LHBT-bevegelsen representerer). Og skulle de velge å dele tankene sine med en lærer eller rådgiver, vil de fort oppleve at det tillitsforholdet som de trodde læreren/rådgiveren representerte, ikke eksisterer. For som nevnt over må denne type betroelser bringes videre til barnets foreldre, hvis ikke venter det søksmål.

Chasten Buttigieg, som lever i et parforhold med sin mer kjente mann og nå samferdselsminister i USA, Pete Buttigieg, oppsummerte på følgende vis i en twittermelding:

Forbud mot bøker

Å forby visse kontroversielle bøker har skjedd til alle tider i de fleste land (inkludert Norge), og her er en lenke til en oversikt over noen av disse forbudte bøkene. Men i lys av den pågående kulturkrigen i USA har vi de siste årene opplevd en skremmende utvikling hvor konservative miljøer i en rekke delstater ledet av republikanske politikere sørger for å fjerne uønsket litteratur fra skolene. Spesielt to typer bøker blir angrepet; de som handler om personer fra LHBT-miljøet og de som avdekker den amerikanske rasismen. Denne artikkelen i The Guardian fra 24. januar dette året gir en god oversikt over problematikken, og VG følger opp med “Forbudte bøker du bør lese“. Dette inkluderer “Maus” av Art Spiegelman (Pulitzerpris i 1992), “The bluest Eye” av Toni Morrison, “All Boys Aren’t Blue” av George M. Johnson, “Gender Queer” av Maia Kobabe, og “The Hate U Give” av Angie Thomas.

Det amerikanske demokratiet er i fritt fall

Denne uken publiserte Dagsavisen en artikkel med den treffende tittelen: “Ekspert: – Trump har totalt forgiftet tiltroen til valgsystemet“. Den akuelle eksperten er forsker ved Norce, Hilmar Mjelde, som er bekymret for mange av de nye valglovene som er innført i USA det siste året.

I løpet av 2021 ble det foreslått mer enn 440 endringer i delstatenes valglover, først og fremt drevet frem av republikanske politikere i lys av Trumps store løgn om at 2020-valget ble stjålet fra han. Det hevdes fra GOP hold at de nye valglovene skal gjøre valget sikrere, men i praksis handler det om å gjøre det mer vanskelig å stemme, ikke minst for den fattige delen av befolkningen (som i hovedsak stemmer på det demokratiske partiet).

Nedenfor lister jeg opp noen eksempler på slike valglov-endringer i delstaten Georgia (hvor Biden vant med 49,47 % av stemmene mot Trumps 49,24 % – en margin på kun knappe 11000 stemmer). Alle de 98 sidene som utgjør de nye valglovene kan dere forøvrig lese her.

  • Tidligere kunne det å søke om å få forhåndsstemme gjøres innenfor en 6-måneders periode. Nå er denne perioden blitt halvert, noe som vil gå ut over de som nettopp forhåndsstemmer. Ved forrige valg valgte 1/4 av velgerne denne metoden, og av disse stemte hele 65 % for Biden (kun 34 % for Trump).
  • I forbindelse med forhåndsstemmer, fantes det under 2020-valget 94 valgbokser i de fire områdene som utgjør kjernen av Atlanta: Fulton, Cobb, DeKalb og Gwinnett. Dette er steder som overveiende stemmer på demokratene, og den nye valgloven vil føre til at antallet valgbokser begrenses til kun 23. Videre vil disse 23 boksene utelukkende bli plassert i offentlige bygninger, og dermed kun være tilgjengelige under ordinære åpningstider (når folk er opptatt med å jobbe). Tidligere har de vært plassert slik at det er 24 timers tilgang. Den nye praksisen vil være spesielt skadelidende for fattige folk (= demokratiske velgere) som ikke har mulighet til å forlate jobben for å levere stemmeseddelen. Jeg minner for øvrig om at ansatte i USA generelt sett ikke har de rettigheter vi nyter godt av her i Norge. I USA risikerer folk i enkelte lavtlønnsyrker å få sparken på dagen hvis de har ugyldig fravær.
  • I 2020-valget ble det praktisert en ordning hvor to såkalte «valgbiler» kjørte ut og møtte folk på steder som kirker, parker og offentlige bibliotek, sånn at man fikk levert stemmeseddelen. Et kjempefint tiltak for spesielt fattige, og ikke overraskende er derfor denne praksisen blitt forbudt med den nye valgloven.
  • Tidligere har det vært obligatorisk med åpne valglokaler om søndagene, men nå er det ikke lenger et krav om dette. Det kan potensielt bli et stort problem for svarte velgere (= velgere for det demokratiske partiet), som praktiserer en tradisjon kjent som «Souls to the Polls». Dette handler om at man om søndagen går sammen fra kirken til valglokalet og avgir stemme. Forsvinner denne muligheten, er det utvilsomt mange stemmer som vil falle fra.
  • I fattige strøk er det ikke like mye penger tilgjengelig til å gjennomføre valg, så generelt blir konsekvensen færre valgarbeidere og dermed lange køer på valgdagen. Og en rekke studier har vist at nettopp lange køer undertrykker det totale antall stemmer som gis. I henhold til forskning utført av det tverrpolitiske senteret «Bipartisan Policy Center”, en uavhengig forskergruppe, var det over 560,000 velgere som ikke deltok i 2016 valget «because of problems related to polling place management, including long lines». Man har tidligere kunnet bøte på problemet skissert i avsnittet over gjennom pengegaver utenfra. Eksempelvis har Facebook sin grunnlegger Mark Zuckerberg stiftet organisasjonen «The Center for Tech and Civic Life» som har bistått kommuner økonomisk sånn at de kan gjennomføre frie og trygge valg. Men nå er det blitt forbudt for valgdistrikter i Georgia å motta denne type økonomisk støtte, og i tillegg er det utrolig nok blitt forbudt å gi mat og drikke til de som står i kø. Konsekvensen vil naturlig nok bli at færre mennesker i slike fattige områder (= demokratisk velgerbase) vil avgi stemme.

MEN; i tillegg til nye valglover som gjør det mer vanskelig å stemme for den enkelte amerikaner, har også noen delstater innført andre typer valgendringer som potensielt sett er langt mer alvorlig. Jeg tenker her på den makten som “Secretary of State” har til å sertifisere/godkjenne valgresultatet. “Secretary of State” er et embete i USA hvor man blant annet har ansvaret for gjennomføringen av valg, noe som tilsier behovet for personer med den høyeste grad av integritet. Dette fikk vi et klart eksempel på etter 2020-valget, da daværende President Trump ved flere anledninger hadde prøvd å få valgansvarlige i Georgia, Brad Raffensperger, til å “finne 12.000 stemmer”. Den siste telefonsamtalen mellom disse to fra 2. januar dette året ble som kjent gjort lydopptak av, og i skrivende stund bedriver påtalemyndighetene i Fulton County, Georgia, etterforskning for å finne ut om USAs 45 President er skyldig i lovbrudd.

Takket være at republikaneren Brad Raffensperger heldigvis har høy integritet, ble stemmene til folket i Georgia akseptert (selv om det innebar at Biden vant denne staten). Men vil Raffensperger fremdeles være valgansvarlige i Georgia under det neste Presidentvalget i 2024? I så fall vil han ikke ha den samme innflytelsen som tidligere, da det republikanske flertallet i Georgia i mars 2021 vedtok en ny valglov som flytter makten for å godkjenne valgresultat til de folkevalgte i delstaten. Det kan gjøre følgende skremmende scenario høyst plausibelt i fremtiden: Biden vinner tilsynelatende påny Georgia under Presidentvalget i 2024. Men delstatens republikanske flertall konkluderer så med at det finnes uregelmessigheter med stemmene fra Atlanta (som vanligvis er svært blå/demokratisk), og de bestemmer seg for å underkjenne alle valgresultater fra nettopp Atlanta. Dermed vinner ikke Biden Georgia likevel. Kort oppsummert tenker jeg at å gi sertifiseringen av et valgresultat i hendene på folkevalgte politikere i dagens USA er oppskriften på katastrofe med hensyn på demokrati. Dere kan lese mer om denne galskapen i denne artikkelen i ABC News fra 16. august 2021 med tittelen: “10 new state laws shift power over elections to partisan entities“.

Høyesterettsdommer i vansker

I etterkant av stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021, har en gruppe politikere i Representantenes hus arbeidet for å avdekke hva som førte til denne dramatiske og tragiske hendelsen. Det ryktes nå at de snart har fullført arbeidet sitt og at det vil bli åpne høringer som vi alle kan følge via tv-skjermen fra og med 9. juni. Men selv om det fremdeles er veldig mye vi ikke vet, har det blitt lekket enkelte ting til media. Som eksempelvis at den konservative aktivisten Virginia Thomas har sendt en rekke tekstmeldinger til Trumps stabssjef Mark Meadows hvor innholdet handler om å stjele valgseieren fra Biden. Dette er svært interessant, all den tid Virginia Thomas er gift med høyesterettsdommer Clarence Thomas. I midten av januar dette året var en sak oppe hos amerikansk høyesterett, hvor tidligere President Trump prøvde å hindre 6. januar-komiteen å motta en rekke dokumenter fra det Hvite hus. 8 av 9 høyesterettsdommere fastslo at dokumentene kunne utleveres, og dermed vant 6. januar-komiteen frem. Men det er verdt å merke seg at en dommer stod på Trump sin side i denne saken, nemlig Clarence Thomas. Med tanke på hans kone sin involvering er det mange som har latt seg forundre over at han ikke erkærte seg inhabil. The Lincoln Project er iallefall ikke i tvil om hva de mener (se filmklipp under):

Heia Putin og Russland

Den konservative TV-kanalen Fox News har flest seere i USA, og dermed stor innflytelse på hva folk flest tenker og mener. De siste årene er vi flere som har tenkt og ment at Fox News har en stor del av ansvaret for den elendige koronahåndteringen i USA, gjennom å fremheve folks rett til å nekte å la seg vaksinere (ironisk nok har vaksinering vært et krav for Fox News ansatte som har ønsket å være på arbeidsplassen fremfor å ha hjemmekontor). Videre har Fox News utvilsomt et stort ansvar for at et klart flertallet av republikanske velgere mener at Trump tapte 2020-valget pga juks. Men Fox News ville ikke vært den superkanalen de er i dag, hvis de hadde forblitt på stedet hvil. Så i disse dager er det et nytt tema og nye kontroverser kanalen daglig spyr ut gjennom sin talisman Tucker Carlson. Nemlig støtte til Russland og Vladimir Putin.

Nedenfor er lenke til en CNN-reportasje fra desember 2021, hvor russisk TV blant annet viser hvordan Carlson dekker oppbygningen av russiske militære langs grensen til Ukraina:

Nytt klipp, denne gangen fra MSNBC, kun 2 dager før krigen startet:

Den 12. mars ble USAs tidligere ambassadør i Russland, Michael McFaul, intervjuet av MSNBCs Ari Melber vedrørende de mange påstandene om krigen som har kommet fra Fox News sin egen Tucker Carlson:

!!! Denne artikkelen ble først publisert lørdag 30. april, men nedenfor kommer et (nødvendig) tillegg til artikkelen. I dag har jeg nemlig blitt oppmerksom på en artikkel som New York Times publiserte for ett døgn siden, hvor de ser nærmere på den rasismen Tucker Carlson nører opp om. Artikkelen har tittelen “What to Know About Tucker Carlson’s rise” og nedenfor er utklipp fra en facebook melding som samme avis la ut i ettermiddag:

Oppsummering

Vi er mange som er glade i USA, og som er svært urolig for fremtiden til den nåværende verdensmakten. Jeg tenker de to neste valgene i Amerika (inkludert gjennomføringen og etterspillet av disse) vil bli helt avgjørende for hvorvidt det amerikanske demokratiet overlever, eller om vi risikerer en form for autokrati. Enn så lenge tenker jeg vi kan bruke noe av ventetiden på å nyte en av de mange strålende SNL-sketsjene, sånn at dette blogginnlegget kan ende på en noenlunde oppløftende/positiv måte (til tross for det dystre innholdet). Så etter å ha googlet “SNL” og “future” fikk jeg opp denne klassikeren fra 3 år tilbake – enjoy! Den kanadiske skuespillerdronningen Sandra Oh leverer som alltid på topp 🙂