I disse dager foregår det to parallelle etterforskninger i New York som retter seg mot USAs tidligere President Donald Trump. Jeg har tidligere gjort rede for disse etterforskningene i blogginnlegget “Donald Trump under etterforskning“.

Siste nytt (ifølge New York Times) er at Trump-organisasjonens finansielle regnskapsfører i nærmere 35 år, Jeffrey McConney, er blitt stevnet av den nyetablerte storjuryen. Dette tolkes som at påtalemakten i New York nå har sirklet seg inn mot Trumps høyre hånd, Allen Weisselberg. Og dermed er de bare ett trinn unna den store fisken, Mr Trump selv!

Immunitet når man vitner foran en storjury

Slik en statlig storjury i USA fungerer, er det sånn at de som forklarer seg foran en storjury automatisk innvilges immunitet mot å bli etterforsket kriminelt. Det eneste de må passe er å IKKE lyge, for DA kan de havne i fengsel. Men utover det vil alt de sier foran storjuryen bli unndratt straffeforfølgelse. For å gi et noe ekstremt hypotetisk scenario: Hvis en person foran storjuryen innrømmer at han er leder for en internasjonal narkotikaliga, kan han aldri bli kriminelt siktet for dette forholdet, pga nevnte immunitet.

Det 5. grunnlovstillegget

I en vanlig rettsak i USA finnes det noe som handler om å påberobe seg det 5. grunnlovstillegget: “to plead the 5th“! Det kan brukes hvis du er innkalt som vitne, og hvor du erkjenner at å svare ærlig på spørsmål fra aktor kan føre til at du selv trekkes inn i forbrytelsen.

Anta for enkelhets skyld at Trump-organisasjonen er pill råtten, og at Donald Trump og hans høyre hånd Allen Weisselberg har bedrevet økonomisk svindel i flere tiår. Som organisasjonens regnskapsfører like under Weisselberg i hierarkiet, vil Jeffrey McConney være godt kjent med hva som har foregått, og sånn sett være “like skyldig” som de andre. Derfor ville det vært naturlig for han å påberobe seg det 5. grunnlovstillegget i en vanlig rettsak, sånn at han ikke trekker seg selv med i fallet. Men; siden han får immunitet når han vitner foran storjuryen, gjelder ikke lenger det 5. grunnlovstillegget. Følgelig kan han fritt fortelle sannheten, og vite at han ikke står i fare for å rammes selv rent kriminelt (men merk at han ikke kan unndras eventuelle sivile søksmål).

Hva vil skje fremover?

Nå som Jeffrey McConney skal foran storjuryen, tipper jeg at påtalemakten allerede sitter på dokumenter som kan bevise at han VET (eller burde forstått) at det har foregått svindel. Følgelig vil løgner rundt dette sende han i fengsel, mens det å fortelle sannheten vil bokstavelig talt sette han fri. Konklusjon: Jeg tipper McConney vil kaste Allen Weisselberg “under bussen” for økonomisk kriminalitet. Etter det vil så påtalemakten gi Weisselberg to valg: Enten nekte for alt, noe som vil føre til rettsak og så fengsel for resten av livet (merk at nevnte Weisselberg er blitt 73 år gammel)! Eller inngå en tilståelsesavtale ved å fortelle sannheten om USAs 45. President. Only time will show! Men spennende er det uansett 🙂