Helt siden Donald Trump trådte inn i det Hvite hus som USAs 45. President for litt over 4 år siden, har ryktene gått om den ene etterforskningen etter den andre. Men verken Mueller-etterforskningen eller to riksrettsaker har klart å ryste den tidligere eiendomsmogulen fra New York. Det er imidlertid tegn som tyder på at Judgement Day nærmer seg. I skrivende stund er det 4 ulike etterforskninger som involverer den avgåtte Presidenten (se nedenfor), og spesielt de to i regi hans tidligere hjemstat New York bør gjøre tilværelsen hans i Mar-a-Lago like svett som en tropesommer i Florida skulle tilsi! I den anledning vil jeg begynne med å minne om en minnerik utspørring vi var vitne til den 27. februar 2019. Da satt Trumps tidligere advokat Michael Cohen foran “House Oversight Committee”. Opplegget i slike høringer er at hvert kongressmedlem får 5 minutter hver til å stille spørsmål, og vanligvis kaster de bort 2-3 min med politisk svada. Heldigvis finnes det unntak, og et av demokratenes største politiske talenter, Alexandria Ocasio-Cortez, klarte på noen få minutter å få satt fokus på nettopp de tingene som New York i disse dager etterforsker Donald Trump for:

Etterforskning nr 1: Økonomisk svindel

Hvem: New York ved Statsadvokaten for Manhatten, Cyrus Vance Jr

Siden 2019 har man etterforsket tidligere forretningsavtaler som Donald Trump har vært involvert i. Han mistenkes blant annet for å ha blåst opp verdien av egne selskap/eiendommer for å få bedre lånevilkår, og deretter oppgitt tilsvarende lave verdier for de samme selskapene/eiendommene i møtet med skattevesenet (for å spare skatt).

For litt over 3 måneder siden fikk omsider Vance tilgang til Trumps skattemeldinger for åtte år tilbake i tid, etter en etterlengtet avgjørelse i amerikansk Høyesterett. Det betyr at vi endelig kan se frem til å få vite sannheten om hvorvidt Donald Trump har bedrevet økonomisk svindel.

Etterforskning nr 2: Trump-organisasjonen

Hvem: New York ved statens Justisminister, Letitia James

I flere år har det vært kjent at Trump-organisasjonen var under såkalt sivil etterforskning (som kunne endt med økonomiske sanksjoner). Men for knappe 2 uker siden, den 18. mai, ble det sendt ut en pressemelding fra Justisministerens kontor hvor det ble gjort kjent at etterforskningen av Trump-organisasjonen nå hadde endret status til å være en kriminaletterforskning. Fabian Levy, en talsmann for Letitia James, uttalte følgende til media:

“We have informed the Trump Organization that our investigation into the organization is no longer purely civil in nature. We are now actively investigating the Trump Organization in a criminal capacity, along with the Manhattan D.A. We have no additional comment at this time”.

Så kort oppsummert samarbeider nå kontorene til Cyrus Vance Jr og Letita James med det som beskrives som etterforskning 1 og 2 over.

Storjury nedsatt i New York i anledning etterforskning 1+2

Denne uken ble det kjent at en såkalt storjury er satt sammen i New York for å vurdere etterforskningene mot Donald Trump og Trump-organisasjonen. En storjury består vanligvis av ca 20 personer, og dens jobb er å vurdere hvorvidt påtalemakten har tilstrekkelig beviser til at det er forsvarlig å gå til rettsak. For øvrig trengs det kun simpelt flertall blant storjuryens medlemmer for at en beslutning er tatt om rettsak eller ikke (til forskjell må det i en virkelig rettsak være 100 % enighet blant de 12 jurymedlemmene). Ifølge mediene skal storjuryen samles tre ganger i uken de neste seks månedene, noe som visstnok er uvanlig mye.

Etter å ha hørt på diverse debattprogrammer med blant annet Ari Melber, MSNBC, og Chris Cuomo, CNN, hvor man har latt juridiske eksperter komme til orde, sitter jeg igjen med følgende «kunnskap»:

For det første; det faktum at en storjury er nedsatt, må bety at påtalemakten har sikre bevis mot en eller flere sentrale aktører i Donald Trump sin indre krets. Videre er det slik at en storjury kan kreve vitnemål fra hvem den måtte ønske, og hvis man lyger til en storjury kan man sendes i fengsel. De som innkalles til en storjury må komme alene; de kan altså ikke bringe med seg en advokat.

Siden alt som skjer i en storjury er strengt hemmelig, blir alle kommentarer kun spekulasjoner. Men det de fleste tror, er at påtalemakten har bevis for at Allen Weisselberg har gjort seg skyldig i økonomisk svindel. Denne Weisselberg er Trumps høyre hånd, og har jobbet tett sammen med Trumpfamilien siden begynnelsen av 1970-tallet. Ifølge Trumps tidligere advokat Michael Cohen finner ingen transaksjoner sted uten at Weisselberg og Trump gir sin tillatelse. Så ved å presse Weisselberg og la han forstå at han risikerer å ende i fengsel resten av sitt liv, håper påtalemakten å få mannen til å vende seg mot Trump i bytte mot en solid strafferabatt. Det spekuleres for øvrig også i at barna til Weisselberg risikerer fengsel fordi de har vært involvert i noen av ulovlighetene, og ved å sikte disse kan forhåpentligvis det være hva som får Weisselberg til å fortelle sannheten om USAs 45. President.

Etterforskning nr 3: Valgjuks

Hvem: Påtalemyndighetene i Fulton County, Georgia

I februar dette året kunne New York Times melde at påtalemyndighetene i Fulton County hadde åpnet etterforskning av den famøse samtalen 2. januar mellom daværende President Donald Trump og valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensperger. Ifølge NYT hadde den nye distriktsadvokaten Fani Willis sendt et brev til flere offentlig ansatte, inkludert Raffensberger, hvor man ble bedt om å ta vare på all relevant dokumentasjon i saken. I brevet ble det poengtert at forespørselen kommer som følge av en etterforskning. I mars ble det satt ned en storjury i anledning denne saken.

Etterforskning nr 4: Opprøret den 6. januar

Hvem: Riksadvokaten i Washington, D.C. Karl Racine

I etterkant av stormingen av kongressbygningen i Washington, D.C. den 6. januar, har nå Justisdepartementet siktet nærmere 450 opprørere. I tillegg har riksadvokaten i hovedstaden, Karl Racine, uttalt at han undersøker hvorvidt man kan sikte Donald Trump for å ha bidratt til å starte det hele.