Foto: Bård Bøe (arkiv)

Siden 2013 har Dag Rune Olsen vært rektor ved Universitetet i Bergen. Men noen dager inn i det nye året 2021, valgte han å tre til side etter en rekke uheldige mediesaker som stilte spørsmålstegn ved hans habilitet. I skrivende stund er planen at han skal tiltre som rektor ved Universitetet i Tromsø fra 1. august. Men den pågående mediestøyen gjør fremtiden usikker. Senest i dag har BT en kommentarartikkel med tittelen “Skjeletta ramlar ut av Dag Rune Olsens skåp. Gratulerer med ny rektor, Tromsø!“.

Personlig har jeg ingen forutsetning for å mene noe som helst om de mange mediesakene som spesielt BT kjører for tiden mot Dag Rune Olsen. Men siden jeg opplever at BT har en veldig klar slagside mot UiBs tidligere rektor, tenker jeg det er på sin plass med stemmer i mediebildet som kan tale Olsen’s sak. Og jeg er en slik stemme.

I årene 2010-2013 var Dag Rune Olsen dekan på det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet ved UiB, og disse årene hadde undertegnede en 20 % stilling ved denne administrasjonen. Jeg lærte tidlig at Dag Rune Olsen er en svært raus og god person, som er opptatt av at hans stab skal ha det bra.

Etter at Dag Rune Olsen ble rektor ved UiB, ble det sjeldnere at vi møttes. Men det hendte ved enkelte anledninger, blant annet noen ganger da jeg hadde ansvar for å gjennomføre forskningsformidling. Hver gang var Dag Rune Olsen svært positiv i sin støtte til forskningsformidlingen, og han fikk oss som drev med dette til å føle at vi gjorde det aller viktigste her i verden. Enda viktigere: Jeg har snakket med flere forskere som mener at Olsen sin positivitet når det gjelder forskningsformidling har vært avgjørende for at en rekke tidligere “sidrumpa” miljøer har klart å erkjenne viktigheten av å vise seg frem. Kort oppsummert har Dag Rune Olsen gjort en uvurderlig jobb når det gjelder å løfte frem nye forskningsresultater ved Universitetet i Bergen.

Som forklart innledningsvis har jeg ingen forutsetning for å sette meg inn i sakene som Bergens Tidende skriver om i disse dager. Men jeg har behov for å takke Dag Rune Olsen for å ha vært en flott rektor for folk flest, og jeg tenker Universitetet i Tromsø er heldige som får han som sjef fra 1. august.