De siste årene har det jevnlig dukket opp en rekke saker i media hvor mennesker som har bodd det meste av livet sitt i Norge plutselig kastes ut til en utrygg og særdeles usikker tilværelse i et fremmed land. Forrige uke skjedde det påny. Denne gangen er det 18 år gamle Mustafa Hasan som Norge ikke lenger ønsker å ha boende hos seg. Selv om han har vært i landet vårt siden han var 6 år, har Utlendingsnemda konkludert at Jordan er hans rette land. Den godeste Hasan er like norsk som alle oss andre, men likevel er UNE urokkelige: “Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven.” (VG, 28 nov 2020).

Podcast – Aftenposten forklart: Mustafa Hasans (18) kamp for å bli i Norge

Jeg må innrømme at saker som denne til Mustafa Hasan er saker som gjør meg rasende. Men hva kan vi egentlig gjøre?

Politisk tenker jeg at jeg bør fortsette å gi min stemme til SV. Jeg er relativt trygg på at dette er et parti som vil ta galskapen rundt utsendelsen av Hasan på det største alvor.

Men utover det tenker jeg vi alle bør bli enda mer bråkete og høyrøstede i tiden fremover. Det er nemlig HELT FOR SINNSYKT/JÆVLIG AT NORGE SENDER UT EN UNGDOM I SIN BESTE ALDER TIL JEMEN FOR EN LITEN LØGN FORELDRENE FORTALTE 13 ÅR TIDLIGERE!!!!!