Verden befinner seg (dessverre) fremdeles midt i en global pandemi. Først når fremtidens historiebøker blir skrevet, får vi vite svaret på hvilke land som lyktes best (og verst) med sine Covid-19 strategier.

coronavirus

Den svenske modellen

Mye forskjellig har vært sagt og skrevet om den alternative svenske tilnærmingen til koronaviruset under statsepidemiolog Anders Tegnell. Noen mener den svenske modellen på sikt vil lykkes best, mens andre hevder den allerede har mislyktes. Det vi alle uansett kan enes om, er at svenskene under Tegnell har forholdt seg til Covid-19 på en vitenskapelig måte. Noe som selvsagt også er tilfelle her i Norge gjennom Folkehelseinstituttet (selv om de har kommet med litt andre anbefalinger enn gruppen til Tegnell).

tegnell
(VG, 6/8): SVERIGES CORONA-SJEF: Anders Tegnell viste torsdag frem gode tall i Sverige. Aller kurver går ned, med unntak av en liten økning i smitten blant de unge.
Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

 

Skrekkeksempelet USA

Dessverre har ikke alle land vært like flinke til å la vitenskapen være i førersetet. Skrekkeksempelet i så måte er USA, ikke minst med tanke på alle de vitenskapelige bragdene landet har stått for gjennom historien.

For litt over 50 år siden klarte blant annet amerikanerne å lande på månen.

AM7EFysvOTs.1000x563

Men nå i 2020 virker de helt paralysert i møtet med den globale pandemien, noe som hovedsaklig skyldes mangel på nasjonalt lederskap. President Trump har dessverre gjort det meste feil under Covid-19 krisen (noe som kan forklare at han sliter stort på meningsmålingene foran Presidentvalget i november mot utfordrer Joe Biden):

Merk: Dette blogginnlegget er egentlig ikke ment å handle om President Trump, men for ordens skyld vil jeg kort kommentere følgende:

Siden slutten av mars har helsepersonell og andre ekspertkommentatorer på CNN og MSNBC (mine foretrukne tv-stasjoner) gjentatt gang på gang det samme budskapet for å håndtere koronakrisen, som jeg velger å sammenfatte i følgende tre punkter:

  1. Det må lages en nasjonal strategi basert på helsefaglige råd fra CDC (Centers for Disease Control and Prevention) som alle statene følger. Medisinske eksperter må lede an, ikke politikerne.
  2. President Trump må bruke en føderal lov kjent som Defense Production Act for å produsere tilstrekkelig med verneutstyr for helsepersonell, samt effektive tester (90 min tester + 24 timers tester) for å avdekke Covid-19 smitte (sånn at man kan gjennomføre effektiv smittesporing).
  3. I områder med høyt smittetall (= mer enn 3 % av de som blir testet er positive) må det være obligatorisk bruk av ansiktsmaske på steder hvor folk møtes. President Trump må bruke sin makt til å forklare folk viktigheten av at alle står sammen om dette.

Dessverre har President Trump mislyktes på disse punktene, noe som har ført til at de 50 statene i Amerika i praksis er blitt overlatt til seg selv. Noen har vist seg oppgaven verdig, eksempelvis New York under guvernør Andrew Cuomo. Riktignok har Cuomo fått sin dose kritikk for avgjørelser knyttet til de som befinner seg på pleiehjem, men alt i alt tenker jeg Cuomo fortjener stor honnør. Når Covid-19 herjet som verst i New York denne våren, gjennomførte Andrew Cuomo daglige pressekonferanser hvor han informerte både byens innbyggere (samt resten av landet) om hvordan man skal møte denne pandemien fra et vitenskapelig ståsted. Under er et eksempel fra briefingen den 7. april, som viser hvor systematisk og vitenskapelig orientert Cuomo gikk til verks da det stod på som verst i New York:

Etterhvert klarte man å stå gjennom stormen, og i skrivende stund er smittetallet i New York på rundt 1 %.

Andre stater har ikke vært like flinke, og ett av de verste eksemplene er delstaten Florida. Under guvernør Ron DeSantis sin ledelse ble solskinnstaten i USA verdens episenter for Covid-19 denne sommeren, noe jeg tenker guvernøren fortjener sin del av “æren” for. Derav også overskriften på dette blogginnlegget: “Katastrofalt Covid-19 lederskap i Florida”.

Grunnen til mitt spesielle fokus på nettopp Florida, er det enkle faktum at jeg tidligere har hatt gleden av å bo noen år i Amerika sin solskinnstat.

Hva har Florida gjort feil?

La oss begynne med President Trump sin berømmelige White House Coronavirus Task Force. Denne ble etablert den 29. januar 2020 for å koordinere og lede regjeringens innsats med å forebygge, kontrollere og bremse spredningen av koronaviruset. I utgangspunktet et svært velkomment og prisverdig tiltak, men i løpet av mars og april ble arbeidet til denne gruppen (slik jeg ser det) dessverre forstyrret av at President Trump insisterte på å være frontfigur under de daglige pressebriefingene:

1024px-White_House_Press_Briefing_(49668784683)

Det hele toppet seg den legendariske torsdagen 23. april da President Trump antydet at det å injisere seg med desinfeksjonsmiddel kunne være nyttig mot Covid-19:

Etter dette ble det slutt på de daglige oppdateringene, men en uke tidligere hadde uansett arbeidsgruppen lansert retningslinjer til landets 50 stater på hvordan man kunne gjenåpne samfunnet. Disse finner dere lenke til her, og som side 2 viser, var en av forutsetningene: “Downward trajectory of documented cases within a 14-day period” eller “Downward trajectory of positive tests as a percent of total tests within a 14-day period“.

Nedenfor tar jeg for meg den første av disse forutsetningene (det finnes data tilgjengelig for dette på følgende nettside). Merk: Jeg har ikke fått sjekket forutsetning 2 på grunn av mangel på relevante data (det står som dere ser “eller” mellom de to forutsetningene), men som saken med Rebekah Jones lenger nede i dette innlegget antyder, fremstår det rimelig klart at Florida åpnet alt for tidlig.

Altså: I følge retningslinjene til det Hvite hus (forutsetning nr 1 over) skulle en stat vente med å gjenåpne samfunnet til antall nye saker med Covid-19 per dag viste en nedadgående trend over 14 dager. På denne nettsiden finner dere informasjon om når de ulike statene valgte å åpne opp, og som dere ser skjedde dette i Florida den 4. mai. Nedenfor har jeg derfor plottet opp antallet nye Covid-19 saker i Florida per dag for perioden 21. april til 4.mai (altså de 14 foregående dagene).

Figure_1

Som dere ser viser ikke grafen noen nedadgående trend over den aktuelle 14-dagers perioden. Den grønne horisonale linjen viser daglig gjennomsnitt, mens den lilla kurven viser enkeltdagene. Vi konstaterer at verdiene først ligger over snittet noen dager, deretter under, og så over igjen. Med andre ord: Florida valgte å gjenåpne samfunnet alt for tidlig (i likhet med de fleste statene i USA). Dette var guvernør Ron DeSantis sitt ansvar, og jeg mistenker han gjorde det for å tekkes sin gode venn og partikollega President Trump.

static.politico.com(Politico, 5. mars 2020): Florida Gov. Ron DeSantis at a rally for President Donald Trump in November. Photo: Joe Raedle/Getty Images

Bak kulissene foregikk det imidlertid saker og ting, hvor geografen Rebekah Jones skulle komme til å spille en sentral rolle. Merk: Jeg er klar over at avsnittene nedenfor om denne Jones har en viss svakhet i den forstand at det blir påstand mot påstand (bør vi stole på enten Rebekah Jones eller lederskapet i Florida?). Men hvis det som denne forskeren hevder virkelig har skjedd, forteller det mye om hvor råttent et lederskap kan vise seg å være. Uansett omtales hun som en varsler på Wikipedia: “Rebekah D. Jones (born July 1989) is an American whistleblower“.

Rebekah Jones ble i 2018 ansatt som data-analytiker ved Florida sitt helsedepartement, hvor hun i utgangspunktet skulle arbeide med analyser knyttet til orkaner. Men da pandemien ble en realitet, benyttet hun kompetansen sin innen dataanalyse til å spore hvordan Covid-19 spredte seg i solskinnstaten. I løpet av en 2 måneders periode i starten av 2020 utviklet Rebekah Jones en svært informativ og publikumsvennlig nettside hvor innbyggerne i alle Florida sine kommuner med noen få tastetrykk kunne få tilgang til all relevant statistikk om Covid-19 utbruddet. Denne nettsiden ble umiddelbart svært godt mottatt, og på sin egen hjemmeside skriver Rebekah Jones følgende:

My COVID-19 Data and Surveillance Dashboard, which I built while working as Geospatial Systems and Science Manager at the Florida Department of Health, received praise from White House Advisor Dr. Debora Birx, logged more than 100 million views within six weeks, and was hailed as the national gold-standard for data transparency and accessibility“.

Men da Florida sin guvernør Ron DeSantis mente at staten var klar til å gjenåpne i begynnelsen av mai, dukket problemene opp. For dataene som Rebekah Jones satt med, støttet ikke guvernørens ønske om gjenåpning. Hun ble derfor bedt om å tukle med tallmaterialet, noe Jones nektet å gjøre. Og dermed mistet hun jobben sin dagen etter at Florida startet gjenåpningen sin.

Noen uker senere begynte mediene å få nyss i hva som hadde skjedd, og under er lenke til enkelte reportasjer fra MSNBC rundt 20.mai:

Tre dager senere gjorde så Rebekah Jones sin første tv-opptreden på CNN med Chris Cuomo:

Og her har vi henne på dagens podcastepisode av The New Abnormal med Molly Jong-Fast og Rick Wilson. Interjuet med Jones starter etter 22 minutter, og det hun forteller om triksing med dataene som hun ble bedt om å gjøre gir en som meg (som har bakgrunn fra forskerverdenen) frysninger på ryggen!!! Kort oppsummert: Jeg har svært stor respekt for integriteten til denne Rebekah Jones!

Siden oppsigelsen har Rebekah Jones fortsatt arbeidet med å spre informasjon om Covid-19, men nå som privatperson. Her er lenke til hvordan det står til i Florida i skrivende stund. Og her er lenke til en artikkel i Washington Post med tittelen: “Florida fired its coronavirus data scientist. Now she’s publishing the statistics on her own“.

Forøvrig kan twitterkontoen hennes tyde på at hun har folket på sin side, med over 60,000 følgere!

Jones

Tilbake til Florida og gjenåpningen den 4. mai. Etter at solskinnstaten hadde gjennomført de første 14 dagene uten synlige problemer, tenkte tydeligvis guvernøren at det var på sin plass med å angripe media:

I etterkant angrer kanskje Ron DeSantis på dette “seiersintervjuet”. For i løpet av sommeren skulle alt bli ganske mye verre. Den 1. juni var antallet Covid-19 saker i Florida 56,830. 2 måneder senere (31. juli) hadde antallet økt mer enn 8 ganger (til 470,386). I samme periode økte dødsraten fra 30 til 170. Kanskje det ikke var så lurt å trikse med tallmaterialet for å gjenåpne Florida for tidlig?

Under er lenke til en reportasje den 30. juni, hvor Florida sin landbrukskommisær Nikki Fried konstaterer at Ron DeSantis har mistet kontrollen over Covid-19 utbruddet:

Her er et intervju med Dr. Vin Gupta fra 2. juli, hvor Ron DeSantis blir nærmest filleristet for sin elendige håndtering:

Her er lenke til en pressekonferanse med guvernøren fra 8. juli, hvor journalistene presser han for data som hemmeligholdes:

Og i denne lengre innslaget fra 18. juli presterer guvernør Ron DeSantis å blant annet hevde at det er viktig å åpne treningssentre midt under en pandemi – fordi man bør være i god form hvis man blir smittet:

 

I skrivende stund er det blitt fredag 7. august 2020. Nedenfor er siste oppdaterte graf (hentet fra New York Times) som viser at mer enn en halv million mennesker i Florida så langt er smittet, og noe i underkant av 8000 døde. Jeg krysser fingrene for at det etterhvert går bedre for mine gamle venner fra USA sin solskinnstat. Og så gleder vi oss til 2022, når Florida påny skal velge sin guvernør!

Florida-status