For to dager siden skjedde det som mange lenge har ventet på: Det første republikanske kongressmedlemmet som åpent anbefaler riksrett av President Trump! Mannen det er snakk om er Justin Amash, som representerer Michigan’s 3. distrikt i Representantenes hus. Gjennom 13 twittermeldinger som ble sendt ut lørdag 18. mai, forklarte Amash at en grundig og nøye gjennomlesing av Mueller-rapporten hadde fått han til å konkludere på følgende vis:

  1. Justisminister Barr har med vitende og vilje presentert et misvisende bilde til offentligheten av hva Mueller-rapporten sier
  2. President Trump har oppført seg på en måte som åpner for riksrett
  3. Partipolitiske hensyn har vært ødeleggende for det amerikanske demokratiet
  4. Få medlemmer av den amerikanske kongressen har lest Mueller-rapporten

Nedenfor er de 13 twittermeldingene fra Justin Amash i sin helhet.

Amash1

Amash2

Amash3

Amash4

Amash5

Amash6

Amash7

Amash8

Amash9

Amash10

Amash11

Amash12

Amash13