Jeg har nå sett gjennom Mueller-rapportens første 65 sider (av totalt 448), og tenker at innholdet er såpass oppsiktsvekkende at det fortjener en nærmere gjennomgang i form av dette blogginnlegget. Spoiler-alert: President Trumps mantra om “no collusion” er utvilsomt en “illusion”!

Først litt bakgrunn: Fredag 22. mars informerte USAs Justisminister William Barr om at spesialetterforsker Robert Mueller hadde levert inn sin rapport etter 22 måneders arbeid (Mueller ble utnevnt på selveste 17. mai i 2017). 2 dager senere (søndag kveld norsk tid) sendte så Barr et dokument på 4 sider til den amerikanske kongressen med hovedkonklusjonene til Mueller-teamet. I dette dokumentet skrev Barr at Mueller-teamet hadde fokusert på følgende to spørsmål:

a) Konspirerte Trump-administrasjonen med Russland?
b) Har President Trump gjort seg skyldig i såkalt “obstruction of justice” (dvs hindre en pågående etterforskning)?

Når det gjelder spørsmål (a), stod det i dokumentet til Barr: «[T]he investigation did not establish that members of the Trump Campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities». Med andre ord: Trump frikjennes.

Når det gjelder spørsmål (b), kunne man blant annet lese at «while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him». Videre skrev Barr at han personlig har konkludert med at President Trump ikke skal siktes for “obstruction of justice”.

Igår torsdag 18. april var så tiden endelig kommet for at den mye omtalte Mueller-rapporten skulle publiseres. I forkant av publiseringen holdt Justisminister Barr en bisarr pressekonferanse hvor han gjentok 6-7 ganger (!) at Mueller-teamet hadde konkludert med “no collusion”.

I skrivende stund er det spørsmål (b) over om “obstruction of justice” (= å hindre etterforskningen) som har skapt mest debatt i USA, da det fremgår av rapporten at 45 utvilsomt har gjort seg skyldig i dette. Jeg skal ikke dvele så mye mer med dette spørsmålet i dette blogginnlegget (da jeg vil fokusere på “no collusion” sporet), men nøyer meg med å konstatere at Justisminister Barr både i sitt skriv til kongressen den 24. mars, samt under gårsdagens pressekonferanse, sa ting om “obstruction of justice” som ikke er riktige. Så det er ikke bare President Trump som flere nå ønsker å stille for riksrett (som senator Elizabeth Warren), flere har også uttalt at Justisminister Barr må trekke seg (som senator Eric Swalwell).

Nok om det. La oss rette fokus på spørsmål (a) over, dette med konspirasjon med Russland som President Trump nå er frikjent for. I mitt hode betyr en slik konklusjon at verken han eller hans stab har samarbeidet med Russland om å vinne valget, noe som egentlig er litt vanskelig å begripe, med tanke på de mange nyhetssakene de siste årene som har tydet på det motsatte. Men: Nå som jeg sitter med Mueller-rapporten foran meg, begynner jeg å forstå hvordan det hele henger sammen. For allerede på side 2 forklarer Mueller-teamet hvordan de har gått frem for å finne ut om noe kriminelt har foregått. Og som utklippet fra rapportens side 2 litt nedenfor på denne siden viser, begynner de med å forklare at ordet “collusion” ikke gir mening når det gjelder å vurdere om det har skjedd noe kriminelt, da ordet “collusion” ikke forekommer i straffeloven. I stedet er det “conspiracy” og “coordination” som gjelder, og for sistnevnte begrep kreves det en “…agreement – tacit or express – between the Trump Campaign and the Russian government on election interference. That requires more than the two parties taking actions that were informed by or responsive to the other’s actions or interests“.

Altså: Skal man kunne bevise at Trump-kampanjen konspirerte med Russland, vil det ikke være nok å vise at f.eks russerne stjal data fra demokratene og at Trump-kampanjen gjorde sitt for å hjelpe de med å distribuere “tyvegodset”. Som den profilerte ekspert-kommentatoren og advokaten Renato Mariotti sa på CNN denne fredagen (fritt gjengitt og oversatt etter hukommelsen min): “Ved å lese Mueller-rapportens funn om hvordan Trump-kampanjen samarbeidet med russerne, forstår man at listen er svært høy før etterforskere vil konkludere med at kriminell aktivitet har funnet sted”. Den samme Mariotti sa forøvrig videre at når det gjelder “obstruction of justice” delen er Mueller-rapporten “devastating” for President Trump (men det spørsmålet er som nevnt ikke fokus i dette blogginnlegget).

002-forklaring collusion conspiracy

Før vi fortsetter: Som avsnittet over viser, er Mueller-teamet klar på at ordet “collusion” som President Trump har snakket om i flere år gjennom mantraet “no collusion”, ikke gir mening i straffelovsmessig forstand. Det var derfor svært oppsiktsvekkende at Justisminister Barr brukte ordet så mange ganger i sin pressekonferanse i går (i forkant av publiseringen av Mueller-rapporten). En konspiratorisk sjel vil fort kunne tenke at Barr ikke ser på seg selv som USAs Justisminister men derimot President Trump sin personlige advokat. Her er lenke til CNN sendingen like etter Barr sin “no collusion” pressekonferanse.

Litt mer info om Mueller-rapporten: Den er delt i to deler – Volume One og Volume Two. Den første delen (Volume One) handler om hvorvidt Trumpkampanjen konspirerte med Russland, og denne er på ca 200 sider. I redegjørelsen nedenfor fokuserer jeg på avsnittet om “Russian Hacking and Dumping Operations“, som er å finne på sidene 36 til 65. Så for å gjøre det helt klart: Innholdet i dette blogginnlegget er kun en liten parentes av hva hele Mueller-rapporten inneholder. Men jeg synest det er en viktig parentes. Og det er nå engang den eneste parentesen jeg så langt har fått tid til å lese.

Så la oss sette i gang!

På side 36 i rapporten kan vi lese følgende (min oversettelse): “Etterretningsenheter tilknyttet Russlands GRU begynte i mars 2016 å hacke datamaskiner og emailkontoer tilhørende Clinton-kampanjen, inkludert kampanjeleder John Podesta. I april 2016 hacket GRU seg inn i nettverkene til DCCC (Democratic Congressional Campaign Comittee) og DNC (Democratic National Committee). GRU gjennomførte målrettede angrep mot hundrevis av emailkontoer som ble brukt av personer tilhørende Clintonkampanjen. Totalt stjal GRU flere hundre tusen dokumenter. I etterkant publiserte GRU de stjålne dokumentene gjennom kontoene “DCLeaks”, “Guccifer2.0″ og senere gjennom organisasjonen Wikileaks. Publiseringen av disse dokumentene ble gjort på passende tidspunkt for å innvirke på USA-valget i 2016 og underminere Clintonkampanjen”.

Og for dere som vil lese den engelske versjonen og Mueller-teamets egne ord:

036_hacking_1.PNG

Så hvordan stilte Trump-kampanjen seg til dette? Nedenfor er to utklipp (fra side 36 og 44 i Mueller-rapporten) som antyder at Trump-kampanjen stilte seg positiv til å gjøre bruk av stjålet materiale. Merk forøvrig at deler av teksten er mørklagt fordi det foregår etterforskning som ikke kan avsløres på dette tidspunktet (ifølge Justisminister Barr).

036_Trump_utklipp_bilde_hacking

044_Guccifier2_former_Trump

Deretter kommer et eget avsnitt i Mueller-rapporten med spesielt fokus på Wikileaks, og jeg tenker utklippene nedenfor i grunnen snakker for seg selv (de er hentet fra s. 51-58 i rapporten). Merk forøvrig enda en gang at mye fremdeles holdes hemmelig

051_Trump_Wikileaks_hacked

052_Trump_Wikileaks_Hacked_2

053_Trump_Wikileaks_Hacked_3

054_Trump_Wikileaks_Hacked_4

057_Trump_Wikileaks_Hacked

058_Trump_Wikileaks_Hacked_5

Og så har vi et eget avsnitt med den godeste Donald Trump Jr og hans interaksjoner med WikiLeaks, og åpningssetningen på side 59 i rapporten sier igrunnen det meste (min oversettelse): “Donald Trump Jr hadde direkte elektronisk kommunikasjon med WikiLeaks under valgkampen“.

059_DonJr_Wikileaks

060_DonJr_Wikileaks

Ok. Dette var kun en liten smakebit på hva Mueller-rapporten inneholder. De mange mørkleggingene i utklippene over indikerer at det kan skje ting i tiden fremover som vil kunne gjøre det mer ubehagelig for nr 45. Tiden får vise. Men enn så lenge konstaterer jeg at det moralske kompasset til Trump-kampanjen er fullstendig fu#££&#. Merk: Jeg bruker her de samme ordene som President Trump brukte da han ble kjent med at Mueller-teamet hadde blitt opprettet (Volume 2, side 78):

fck