I skrivende stund foregår det i USA 17 etterforskninger (som vi kjenner til) som omfatter President Trump og den russiske innblandingen i 2016-valget. I dette blogginnlegget vil jeg kort presentere hva disse 17 etterforskningene handler om.

 

Etterforskning nr 1: Russlands innblanding i USA-valget i 2016

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status: Tretten russere og tre russiske selskaper er siktet for å konspirere mot USA, og noen av dem er også siktet for identitetstyveri. Siktelsene er relatert til et russisk propagandaforsøk for å påvirke 2016-valget i USA. Av de involverte selskapene har vi The Internet Research Agency (ofte beskrevet som en “russisk trollgård”), samt to andre selskap som bidrog med finansiering. De siktede russerne omfatter 12 av The Internet Research Agency sine ansatte (Mikhail Bystrov, Mikhail Burchik, Aleksandra Krylova, Anna Bogacheva, Sergey Polozov, Maria Bovda, Robert Bovda, Dzheykhun Ogly, Vadim Podkopaev, Gleb Vasilchenko, Irina Kaverzina, og Vladimir Venkov), samt mannen som bidrog med de nødvendige økonomiske musklene fra sin plass i bakgrunnen – Yevgeny Prigozhin. I tillegg er amerikaneren Richard Pinedo fra California siktet. Pinedo har ifølge siktelsen assistert russerne i identitetstyveri og han har sagt seg skyldig i siktelsen.

Kilde: Rettsdokumenter

static.politico.com
President Trump i det Hvite hus sammen med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og ambassadør Sergey Kislyak, dagen etter at Trump sparket daværende FBI-direktør James Comey. (Foto: Alexander Shcherbak).

Hva er i vente fremover? Ved å lese rettsdokumentene kommer det frem at russerne samarbeidet med personer i USA, og det forventes at ved neste runde med siktelser fra Mueller vil det være amerikanere som siktes. En aktuell person i så måte er Roger Stone, som allerede i 1998 foreslo at Trump skulle gå for Presidentembetet. Denne uken ble det kjent i media at Robert Mueller har bedt kongressen om å sende de offisielle utskriftene fra en høring med Stone i 2017, og ifølge eksperter er den eneste forklaringen til dette at Mueller forbereder en siktelse av Stone.

Etterforskning nr 2: “Samarbeidet” mellom WikiLeaks og Trumpkampanjen

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status: I forrige måned ble det kjent i media at konspirasjonsteoretikeren Jerome Corsi hadde avslått å undertegne en tilståelsesavtale han hadde blitt forelagt av Mueller-teamet. Ifølge nyhetsrapportene skal Corsi og Roger Stone ha vært i kontakt med grunnleggeren av WikiLeaks, Julian Assange, og samarbeidet om publiseringen av de stjålne epostene fra Hillary Clinton sin kampanjesjef John Podesta.

Assange-Stone.jpgJulian Assange (venstre) og Roger Stone.

Kilde: CNN-artikkel som bygger på rettsdokumenter journalistene har skaffet seg

Hva er i vente fremover? Det forventes siktelser av både Corsi og Stone, og på grunn av en tabbe av en ansatt har media avdekket at det amerikanske justisdepartementet forbereder siktelse av Julian Assange. Men fremdeles noe uklart om siktelsen av Assange vil omhandle dette “samarbeidet” mellom WikiLeaks og Trumpkampanjen, eller om siktelsen utelukkende vil fokusere på Assange sine publiseringer av hemmelighetstemplet materiale.

Etterforskning nr 3: Påvirkning fra land i Midtøsten

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status: Ifølge diverse nyhetsrapporter undersøker Mueller-teamet om land som Emiratene, Saudi-Arabia og Israel skal ha bidratt inn mot Trump-kampanjen. Denne delen av etterforskningen har så langt ikke ført til noen rettsdokumenter, og faktagrunnlaget er derfor mer usikkert. Men det er kjent at George Nader (rådgiver til Emiratene sin kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan) og Erik Prince (forretningsmann med nær forbindelse til Trump) har vært i samtaler med Mueller-teamet. I denne artikkelen fra Daily Beast ser man nærmere på dette Midtøsten-sporet.

time.PNG                   Årets navn i TIME: Den avdøde journalisten Jamal Khashoggi

Etterforskning nr 4: Paul Manafort

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status:  I oktober 2017 ble Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, siktet for å konspirere mot USA, hvitvasking av penger, falsk forklaring og hemmelighold av utenlandske arbeidsgivere. I februar 2018 ble tiltalen mot Manafort utvidet til å gjelde skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet. Og i sommer ble både Manafort og hans russiske partner, Konstantin Kilimnik, siktet for “obstruction of justice”.

Denne høsten ble Manafort først dømt for hvitvasking av penger, og da den neste rettsaken skulle begynne (hvor han bl.a. var tiltalt for å konspirere mot USA) gjorde Manafort en avtale med Mueller-teamet og undertegnet en tilståelsesdom. Avtalen var nå at han skulle samarbeide med Mueller-teamet og fortelle sannheten, men i november ble det kjent at han både hadde fortsatt å lyge til etterforskerne, samtidig som han hadde tett kontakt med Trump-administrasjonen. Så Mueller-teamet informerte retten om at avtalen med Manafort ikke lenger gjelder, og han risikerer nå en lang fengselstraff.  Forøvrig har en partner av Manafort, Sam Patten, sagt seg skyldig i å unnlate å registrere seg som utenlandsk agent.

105326378-1531413014749paulmanafort.530x298
Tidligere valgkampsjef for Trump-kampanjen, Paul Manafort

Hva er i vente fremover? Ifølge nyhetsrapporter fortsetter Mueller-teamet med å etterforske Manaforts russiske partner, Konstantin Kilimnik. Når det gjelder Paul Manaforts fengselstraff, blir denne avgjort 5. mars 2019, men flere er bekymret for at President Trump vil komme til å benåde Manafort. Blant annet den republikanske senatoren Marco Rubio, som i denne artikkelen kaller det en “Terrible mistake” hvis Trump skulle finne på å gjøre dette.

Etterforskning nr 5: Trump Tower Moskva

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status:  I 2017 var Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, i en høring hos Senates etterretningskomite. I denne høringen kom han med flere løgner knyttet til et eiendomsprosjekt Trump har hatt gående i Moskva. Foran en føderal dommer i New York forrige måned sa Cohen seg skyldig i å ha løyet til kongressen, og det er nå kjent at Trump gjennom hele valgkampen i 2016 diskuterte sitt eiendomsprosjekt med russerne, samtidig som han offentlig hevdet å ikke ha noe med Russland å gjøre i det hele tatt. Flere eksperter har påpekt at dette er svært alvorlig for Trump ut fra følgende logikk: (1) Trump sier offentlig til de amerikanske velgerne at han ikke har noe med Russland å gjøre. (2) Siden russerne er i tett dialog med Trump vedr et Trump Tower i Moskva, vet de at han lyger til velgerne sine. De har derfor noe å “true” han med: Gjør sånn og sånn, hvis ikke avslører vi at du lyger til velgerne dine.

Saken har nå blitt ytterligere alvorlig etter at CNN for noen dager siden publiserte en intensjonsavtale med Trumps signatur som beviser hvor seriøst dette eiendomsprosjektet var. Se klipp her fra Chris Cuomo show om dette.

Kilde: Rettsdokumenter

Hva er i vente fremover? Den 20. november, omtrent en uke FØR Cohen gikk til den føderale dommeren i New York og innrømmet løgn til kongressen, sendte Trump skriftlige svar på en rekke spørsmål som Mueller-teamet har bedt om svar på. Hvis det skulle vise seg at han i disse svarene nekter for å ha snakket med russerne gjennom hele 2016 vedr dette eiendomsprosjektet (i tråd med Cohen sin opprinnelige forklaring til kongressen), vil Mueller sitte på dokumenter hvor Presidenten beviselig snakker usant.

Etterforskning nr 6: Andre Russland-kontakter

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status:  Gjennom de siste årene har journalister avdekket at en rekke sentrale personer i Trump-kampanjen hadde nær kontakt med russerne i tiden før valget i 2016 og deretter i overgangsperioden frem til Trump ble innsatt som den 45. presidenten i januar 2017. I denne artikkelen kommer det frem at minst 14 personer fra Trump-kampanjen har vært i kontakt med Russland. Av disse finner vi:

  • George Papadopoulos, tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Trumpkampanjen. I oktober 2017 sa Papadopoulos seg skyldig i å ha løyet til FBI.
  • Rick Gates, tidligere assistent for Trumpkampanjen og langvarig businesspartner med Paul Manafort. Opprinnelig var Gates siktet for det samme som Paul Manafort (se punkt 4), men etter å ha undertegnet en tilståelsesdom ble siktelsen endret og Gates endte opp med å si seg skyldig i å ha løyet til FBI, samt til å ha konspirert mot USA.
  • Michael Flynn, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trumpkampanjen. I desember 2017 sa Flynn seg skyldig i å ha løyet til FBI. Siden den gangen har Flynn samarbeidet tett med Mueller-teamet, og gjennomført totalt 19 møter fordelt over litt over 62 timer. Denne uken skulle Flynn få sin dom, og de aller fleste forventet at han ville få gå fri (fordi dette var anbefalingen fra Muellerteamet). Men i en overraskende tvist endte rettsmøtet med at Flynn ble enig med dommeren om å utsette dommen i tre måneder, og bruke tiden fremover til å samarbeide videre med Mueller-teamet. Dommeren var svært oppbrakt under rettsmøtet, og spurte blant annet Mueller-teamet om de hadde vurdert å tiltale Flynn for forræderi. Det spekuleres i at bakgrunnen for dommerens harme kunne forklares ut fra noen av de mange hemmelige avsnittene i rettsdokumentene (som ingen andre enn nettopp dommeren og de involverte har innsyn i).
  • Michael Cohen, tidligere advokat for President Trump. Cohen samarbeider nå tett med Mueller-teamet, og har denne høsten gjennomført ca 70 timer med etterforskerne. I tillegg har Cohen møtt opp i retten og sagt seg skyldig i å ha forbrutt seg på valgkamplover gjennom å betale to kvinner for å holde tett om tidligere affærer med Trump. I den anledning er det verdt å merke seg at rettsdokumentene slår fast følgende: “With respect to both payments, Cohen acted with the intent to influence the 2016 presidential election“. Og deretter kan vi lese at Cohen” ..acted in coordination with and at the direction of Individual-1” (Merk: Individual-1 betyr her President Trump). Med andre ord: Rettsdokumentene slår fast at President Trump med vilje har forbrutt seg mot valglovene for å vinne valget.

Trump-4.jpg

I tillegg til disse 4 er det en rekke nyhetsrapporter om en møte i juni 2016 hvor Trump Jr møtte en russisk advokat for å få skadelig informasjon om Hillary Clinton. På dette møtet skal både Paul Manafort og Trumps svigersønn Jared Kushner ha deltatt, og i denne artikkelen fra Business Insider gis en nærmere gjennomgang av hva vi vet om det som skjedde denne ettermiddagen i Trump Tower. En av de mer kuriøse detaljene handler om en telefonoppringing som Trump Jr foretok til et ukjent nummer, og nå som demokratene tar over styringen av Representantenes hus i januar er planen å etterforske dette telefonsporet nærmere. Man mistenker at Trump Jr ringte til sin far for å informere om møtet, noe som vil skape problemer for President Trump som hele tiden har nektet for kjennskap til det som foregikk i etasjen under seg denne junidagen.

Kilder vedr Michael Flynn: Rettsdokumenter del 1. Rettsdokumenter del 2.

Hva er i vente fremover? Det forventes at listen over personer som blir siktet utvides fra de 4 som allerede er nevnt over, men uklart hvem og hvor mange.

Etterforskning nr 7: Forsøk på å hindre etterforskningen

Ansvarlig for etterforskningen: Teamet til spesialetterforsker Robert Mueller

Status: Etter at daværende FBI-sjef James Comey ble sparket av President Trump våren 2017, fikk Robert Mueller jobben som spesialetterforsker av det amerikanske justisdepartementet den 17. mai. Til tross for at det Hvite hus først forklarte Comey-sparkingen med FBI-sjefens håndtering av saken med Hillary Clinton sine eposter, gav Trump en annen forklaring i et intervju med NBCs Lester Holt noen dager senere. Her bekreftet han at James Comey fikk sparken for å få slutt på Russland-etterforskningen, noe som fikk riksadvokat Rod Rosenstein til å utnevne spesialetterforsker Robert Mueller.

Oppnevningsbrevet til Mueller finner dere her, og det Mueller er bedt om å etterforske er følgende:

(i) any links and/or coordination between the Russian government and individuals associated with the campaign of President Donald Trump; and

(ii) any matters that arose or may arise directly from the investigation; and

(iii) any other matters within the scope of 28 C.F.R. § 600.4(a)

Merk: Når det gjelder sistnevnte punkt (iii), sier den aktuelle lovparagrafen (600.4) bl.a. dette: “The jurisdiction of a Special Counsel shall also include the authority to investigate and prosecute federal crimes committed in the course of, and with intent to interfere with, the Special Counsel’s investigation, such as perjury, obstruction of justice, destruction of evidence, and intimidation of witnesses; and to conduct appeals arising out of the matter being investigated and/or prosecuted“.

Her er det spesielt “obstruction of justice” ordene som står sentralt: Har President Trump prøvd å hindre Russland-etterforskningen? Mange vil hevde at sparkingen av Comey er “bevis” på dette. Hvis Mueller-teamet konkluderer at President Trump har prøvd å hindre etterforskningen, vil dette være første trinn på en prosess som kan føre til at President Trump stilles for riksrett.

Etterforskning nr 8: Finansene til Trump Organisasjonen

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det sørlige distriktet (SDNY) i New York

Status: Som forklart under punkt 6 over, har Michael Cohen sagt seg skyldig i å ha brutt valgloven ved å betale to kvinner som ellers ville ha gått til media og fortalt om sine affærer med President Trump. I tillegg til Cohen har David Pecker, redaktør for det amerikanske magasinet National Enquirer, innrømmet å ha bidratt til disse utbetalingene. Pecker har undertegnet en avtale med påtalemyndighetene, og det samme har også Allen Weisselberg, som har vært direktør for Trump Organisasjonen i en årrekke. I nyhetene spekuleres det i at spesielt Weisselberg sitt samarbeid med etterforskere er dårlig nytt for President Trump, da Weisselberg trolig er den med størst innsikt i finansene til Trump Organisasjonen.

Clinton-NationalEnquirer.jpgDe mange “crazy” forsidene til National Enquirer før valget i 2016, som viser
hvordan redaktør David Pecker systematisk arbeidet for å knekke kampanjen
til Hillary Clinton og dermed hjelpe Trump til Presidentembetet.

Etterforskning nr 9: Innsettelsesseremonien til President Trump i januar 2017

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det sørlige distriktet (SDNY) i New York

Status: Trumps innsettelsesseremoni samlet inn litt over 100 millioner dollar, noe som er rekord. Men i etterkant er det uklart hvordan pengene er blitt brukt, og ca 40 millioner dollar ser ut til å ha “forsvunnet” i løse luften. Videre er det rapporter om overprising av hotellpriser på Trump sine hoteller under innsettelsen som vurderes til å være av kriminell karakter, og et siste aspekt er knyttet til pengedonasjoner fra utlandet (noe som ikke er lov da man ikke ønsker at utenlandske aktører skal kunne kjøpe seg innflytelse i USA). Vedrørende sistnevnte punkt er det kjent at Paul Manafort sin partner, Sam Patten, bidrog til at en forretningsmann fra Ukraina fikk bidratt med 50,000 dollar til innsettelsen. Er dette alt, eller kun toppen av isfjellet?

Hva er i vente fremover? Det meste er uklart i denne saken. Det finnes ingen offentlige rettsdokumenter, men i følge nyhetsrapporter samarbeider Sam Patten med etterforskere.

obama-wd-trump-inauguration-crowd-comparison.jpgTil venstre er bilde fra Obama sin innsettelsesseremoni i 2009,
mens Trumps seremoni i 2017 er til høyre.

Etterforskning nr 10: Hvor kommer pengene til Trump sin SuperPAC Rebuilding America Now fra?

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det sørlige distriktet (SDNY) i New York

Status: Dette er en etterforskning i nær relasjon til etterforskningen av Trump sin innsettelsesseremoni (punkt 9 over), hvor fokuset er hvorvidt utenlandske aktører har bidratt med penger til Trump. I denne artikkelen fra New York Times gis mer informasjon om dette saksfeltet.

Etterforskning nr 11: Lobbyvirksomhet fra utlandet

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det sørlige distriktet (SDNY) i New York

Status: Opprinnelig etterforsket Mueller-teamet om hvorvidt tre lobbyister – Tony Podesta, Vin Weber og Greg Craig – unnlot å registrere seg som utenlandske agenter for det arbeidet de gjør i Ukraina. I august dette året lot Mueller-teamet etterforskere fra det sørlige distriktet i New York overta ansvaret for denne delen av etterforskningen, og det rapporteres at samtalene med Rick Gates (se punkt 6 over) har gitt etterforskerne viktig informasjon i saken. Forøvrig kan det bemerkes at Greg Craig arbeidet for advokatfirmaet Skadden Arps, som også hadde den nederlandske advokaten Alex van der Zwaan i sine rekker. Sistnevnte har tidligere sagt seg skyldig i å ha løyet til FBI om sine kontakter med bl.a. Rick Gates.

Etterforskning nr 12: Russisk agent Maria Butina

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra Columbia-distriktet

Status: Maria Buttina er en 30-år gammel russisk kvinne som i dette klippet fra 2015 spør Donald Trump om hans syn på sanksjoner mot Russland. Hun ble arrestert for noen måneder siden, mistenkt for spionasje. I forrige uke undertegnet hun en tilståelsesdom hvor hun sier seg skyldig i å ha konspirert mot USA. Under og etter valget i 2016 deltok Buttina på en rekke republikanske arrangementer. Blant annet hadde hun nær kontakt med den amerikanske våpenorganisasjonen NRA, og hun ble også fotografert sammen med en rekke konservative ledere. For tiden er hennes amerikanske kjæreste, republikaneren Paul Erickson, i etterforskernes søkelys, og nyhetsrapporter hevder at han kommer til å bli siktet i snarlig fremtid.

For to dager siden hadde MSNBC’s Rachel Maddow et innslag hvor det hevdes at Maria Buttina for tiden avhøres av en storjury i forbindelse med en pågående kriminalsak.

Kilde: Rettsdokumenter

maxresdefaultMaria Buttina sammen med den republikanske politikeren Rick Santorum.

Etterforskning nr 13: Regnskapsfører Elena Alekseevna Khusyaynova fra Internet Research Agency

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det østlige distriktet av Virginia

Status: I slutten av september ble regnskapsføreren for det russiske firmaet Internet Research Agency, Elena Alekseevna Khusyaynova, siktet for ulovlig innblanding i både 2016-valget og mellomvalget som fant sted i november dette året. Ifølge siktelsen handler denne ulovlige innblandingen i at man har bedrevet informasjonskrig mot USA gjennom bruk av sosiale medier. Med falske kontoer har man gitt inntrykk av å være amerikanske aktivister, med påfølgende kaos og bråk.

Kilde: Rettsdokumenter

Etterforskning nr 14: Påvirkning fra Tyrkia

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra det østlige distriktet av Virginia

Status: Ifølge rettsdokumenter har Michael Flynn samarbeidet med etterforskere i en sak som handler om påvirkning fra Tyrkia. Foreløpig er det ikke tatt ut noen siktelser i saken, og detaljene er for øyeblikket få.

Etterforskning nr 15: Trumps skattepapirer

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra New York

Status: I oktober avdekket New York Times en rekke mistenkelige skattetransaksjoner som Trump og hans familie har nytt godt av, og skattemyndighetene i New York varslet i den påfølgende tiden at de ville undersøke Trumps finanser nærmere.

Etterforskning nr 16: Trump stiftelsen

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra New York

Status: I sommer ble Trump stiftelsen saksøkt av New York, og det er for tiden en pågående etterforskning for å avdekke kriminell aktivitet. For tre dager siden ble det kjent at stiftelsen nå har signert en avtale som innebærer at den oppløses (mens søksmålet fremdeles behandles). I en artikkel i Aftenposten for tre dager siden kunne vi lese følgende: “– Vår gransking viser detaljert at Trump Foundation var involvert i et sjokkerende mønster med ulovligheter, sier Barbara Underwood, som er justisminister i New York og øverste leder for justismyndighetene i delstaten”.

Etterforskning nr 17: Korrupsjon

Ansvarlig for etterforskningen: Etterforskere fra Maryland og D.C.

Status: Ifølge nyhetsrapporter har etterforskere fra Maryland og D.C. gått etter Trump organisasjonen for å undersøke om man har brutt loven knyttet til det at man ikke kan motta betaling fra fremmede makter mens man har et offentlig verv (som f.eks President).

En av de spesielle sakene som er blitt omtalt i media er blant annet denne artikkelen som handler om at regjeringen i Saudi Arabia skal ha betalt for mer enn 500 rom på Trump sine hoteller.