De siste ukene har vi vært vitne til en rekke forbløffende kongresshøringer i regi 6. januar komiteen. Disse har kort fortalt avdekket at opptøyene i den amerikanske kongressbygningen 6. januar 2021 var ledd i en større konspirasjon ledet av daværende President Donald Trump for å omgjøre valgresultatet i 2020, der han tapte Presidentvervet mot Joe Biden.

I skrivende stund har det funnet sted 5 høringer, og opprinnelig var planen å fullføre med 2 til denne måneden. Men de siste dagene har 6. januar komiteen mottatt nytt og avgjørende materiale (ifølge dem) som gjør at de neste høringene ikke finner sted før midten av neste måned.

Den som har gjort sterkest inntrykk på meg fra 6. januar komiteen er nestformann og republikaner Liz Cheney, som snakker med forbilledlig direkte og klart språk. Ikke minst da hun uttalte følgende under den første høringen:

Noe av det mest fascinerende med høringene er at omtrent samtlige vitner er President Trumps egne folk, som kan fortelle om en mann uten skrupler som nådeløst gjør bokstavelig talt hva som helst for å kunne forbli President.

6. januar komiteen består av 7 demokrater (Bennie Thomson, Zoe Loefgren, Adam Schiff, Pete Aguilar, Stephanie Murphy, Jamie Raskin, Elaine Luria) og 2 republikanere (Liz Cheney, Adam Kinzinger). Bilde: CNN/Getty Images

Opprinnelig var ambisjonen min å skrive utførlig om disse høringene i dette blogginnlegget, men jeg erkjenner at det er nærmest en umulig oppgave. For “problemet” er at de viktige detaljene og høydepunktene er såpass mange at det hadde resultert i tidenes lengste innlegg. I stedet vil jeg nøye meg med å oppsummere høydepunktene, og samtidig anbefale alle om å se gjennom lenkene til høringene jeg har satt inn nederst. Dette er nemlig hva jeg vil kalle for MUST-WATCH-TV (og noe av grunnen til mitt bruk av adjektivet “forbløffende” i bloggtittelen)! Til forskjell fra vanlige kongresshøringer, er 6.januar komiteen en samstemt forsamling mennesker som på forhånd har en nøye planlagt regi på det som skal skje. Så her risikerer vi ingen vanvittige utbrudd av en hysterisk Jim Jordan-karakter! Videre er det utvilsomt en styrke at kun noen få av medlemmene har taletid under hver høring (fremfor det vanlige konseptet med 5 min til hver representant). Og de som snakker, gjør dette med rolig og nøktern stemme, uten unødvendige sprell og forstyrrende ablegøyer. Igrunnen virker det som om 6. januar komiteen har inntatt rollen som statsadvokat i en rettsal, og bruker høringene til å argumentere for hvorfor den tidligere Presidenten bør tiltales for konspirasjon mot USA. I tillegg til alt dette, har også 6. januar komiteen gått til det uvanlige grepet å ansette James Goldston, tidligere president for ABC News. Med sin store erfaring fra mediebransjen er Goldstons jobb å skape den rette dramaturgien rundt kongresshøringene for at flest mulig folk skal følge med. Noe det ser ut til at han og de andre har lyktes godt med. Den første høringen ble iallefall sett av ca 20 millioner amerikanere på vanlig tv (strømming over internett er ikke inkludert i dette tallet), noe som langt overstiger tallene som Trumps riksrettsaker opplevde.

Under åpningshøringen torsdag 9.juni gjorde nestformann Liz Cheney det klart at Trumps plott for å stjele valgseieren i 2020 kan deles inn i 7 deler. Nedenfor følger hver av disse, og Cheney fulgte opp med å si at alle påstandene ville bli bevist i løpet av høringene.

  1. President Trump deltok i en helhjertet innsats for å spre falsk og uredelig informasjon til det Amerikanske folket om at 2020-valget var stjålet fra han.
  2. President Trump prøvde, på korrupt vis, å erstatte fungerende Justisminister, slik at Justisdepartementet ville kunne støtte hans falske valgpåstander.
  3. President Trump presset, på korrupt vis, visepresident Mike Pence til å hindre tellingen av sertifiserte valgstemmer, noe som bryter med både den “vanlige” loven og ikke minst USAs grunnlov.
  4. President Trump presset, på korrupt vis, valgansvarlige og lovgivere i en rekke stater til å endre valgresultater.
  5. President Trump’s juridiske team og andre personer tilknyttet Trump instruerte republikanere i en rekke stater til å lage falske valglister og sende disse listene til kongressen og Nationalbiblioteket.
  6. President Trump tilkalte og samlet en voldelig mobb i Washington og sørget for at de marsjerte mot kongressbygningen.
  7. Mens opprøret fant sted og volden tiltok i styrke, ignorerte President Trump en rekke bønner om hjelp og mislyktes i å ta de nødendige steg for å stoppe volden og be støttespillerne hans om å forlate hovedstaden.

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk under åpningshøringen, var Cheneys beskrivelse av Trumps reaksjon på at opprørerne ville henge Mike Pence:

I klippet nedenfor oppsummeres åpningshøringen av ABC News:

Den amerikanske advokaten Daniel Goldman, som vanligvis er kjent for å fremstå nøktern i sine analyser, tvitret følgende etter åpningshøringen den 9.juni:

Fire dager senere var det så duket for den andre kongresshøringen, der temaet var President Trumps anstrengelser for å overbevise det Amerikanske folk om at 2020-valget var stjålet fra han. Her fikk vi demonstrert med all tydelighet at President Trump VISSTE at han hadde tapt (omtrent “alle” sentrale personer i hans indre krets sa det samme), men valgte likevel å hevde noe annet i offentligheten. I den anledning var det spesielt sterkt å høre vitnemålet til tidligere Justisminister William Barr, som ved flere anledninger gjorde det klart for Trump at påstandene om valgjuks var “bullshit”:

Under den tredje høringen 16. juni såg man nærmere på Presidents Trumps forsøk på å hindre Mike Pence i å telle valgstemmer 6. januar. I den anledning bør jeg kort kommentere det amerikanske valgsystemet: Presidentvalget i USA gjennomføres gjennom 51 enkeltvalg (de 50 amerikanske delstatene + District of Columbia). Gjennom disse blir det kåret valgmenn til det såkalte valgmannskollegiet. Antall valgmenn varierer, og baserer seg på folketallet i den enkelte staten på grunnlag av den siste folketellingen (gjennomføres hvert 10. år; 2000, 2010, 2020 osv..). Totalt består valgmannskollegiet av 538 valgmenn, noe som innebærer at det gjelder å vinne minst 270 valgmenn for å ha flertall. California, som den største delstaten, bidrar eksempelvis med 55 valgmenn. Og merk her at dette innebærer 55 konkrete personer (som partiet til Joe Biden har pekt ut på forhånd). Disse 55 demokratene møtes i etterkant av Californiavalget og skrives ned på en offisiell valgliste, som så skal godkjennes av USAs visepresident når man møtes for å sertifisere valgresultatet i begynnelsen av januar. MEN; hva skjer om visepresidenten nekter å godkjenne valgresultatet? Det var nettopp dette President Trump prøvde å få Mike Pence til å gjøre.

Den tidligere dommeren Mike Luttig, som i alle år har vært et ikon blant konservative og republikanere, var usedvanlig klar i sin tale under denne tredje høringen: Trump og hans støttespillere er “clear and present danger to American democracy”. Luttig fulgte opp med å forklare at vi må være på vakt i 2024, for da vil Trump og hans tilhengere forsøke seg påny!

Her er et klipp fra CBS News hvor den tredje høringen oppsummeres:

Den fjerde høringen fant sted denne uken (tirsdag 21. juni), og nå såg man nærmere på hvordan valgansvarlige i ulike stater ble presset til å omgjøre valgresultatet. Følelsesmessig ble dette den sterkeste høringen så langt, da vi fikk høre om alt hatet og truslene som folk gjennomgikk når de ikke gikk med på å jukse. Spesielt var det tøft å høre om alle de vanskelige opplevelsene som Wandrea ArShaye Moss og hennes mor, Ruby Freeman, to helt vanlige valgfunksjonærer, har gjennomgått siden 2020-valget.

Torsdag 23. juni fant så den femte høringen funnet sted, og fokus nå var hvordan President Trump, på korrupt vis, prøvde å få det amerikanske Justisdepartementet til å bistå han i kampen for å omgjøre 2020-valget. I den forbindelse ble vi gjort kjent med hvor nær Trump faktisk var med å lykkes: Tidlig i januar fikk han Jeffrey Clark til å si ja til en stilling som fungerende Justisminister, og der planen var at Clark skulle sende ut en melding til delstatene om at Justisdepartementet mistenkte valgjuks. Merk: Hvis noen lurer på om denne Clark var kvalifisert for å lede Justisdepartementet inkludert hele FBI, er svaret nei. Clark har aldri vært sakfører i en kriminell rettsak, og å plassere han på toppen er like malplassert som om Ståle Solbakken skulle basere neste landslagstropp på benkeslitere fra norsk 3. divisjon. Heldigvis tok det resterende lederskapet ved Justisdepartementet affære før planen ble iverksatt. På et møte den 3. januar informerte de President Trump om at han kunne vente seg en storm av ledere (flere hundre) som ville slutte på dagen hvis Clark ble sjef. Så derfor ble Trump “tvunget” til å gå for “plan B” – opptøyer den 6. januar.

Det er selvsagt godt mulig at resultatene fra 6. januar komiteen ikke forblir stort mer enn enn historisk parentes i USAs deprimerende vei fra demokrati til autokrati. Men jeg må innrømme at denne artikkelen hos TV2 idag gjorde meg litt oppløftet: “Har startet etterforskning av Trump-administrasjonen“. Her kan vi lese om at FBI – i forkant av torsdagens siste kongresshøring så langt – foretok en husransakelse hos denne Jeffrey Clark som nesten ble ny Justisminister (som forklart over). Det kan virke som om det amerikanske Justisdepartementet omsider er på sporet etter folkene bak 6. januar opptøyene. Noe som neppe lover godt for tidligere President Donald Trump…

Og før jeg glemmer det… under avslutningen av den femte kongresshøringen ble det avdekket at 6 kongressrepresentanter (alle republikanere; se liste under dette avsnittet) hadde bedt President Trump om en skriftlig benådning i etterkant av 6. januar opptøyene. Det tilsier at disse valgte politikerne innser at de har gjort seg skyldige i kriminelle handlinger. Hva det kan være blir foreløpig kun spekulasjoner, jeg regner med at de siste kongresshøringene kommer til å avsløre det hele. Men jeg minnes et spesielt intervju med den kjente og ikke minst mektige demokraten Jim Clyburn noen dager etter opprøret. Da kunne han fortelle at kontoret hans var blitt fullstendig rasert. Det “spesielle” var dog at kontoret hans var “hemmelig”, i den forstand at det låg ved siden av det kontoret som hadde navnet hans på døren. Altså: Opprørerne kommer til et kontor der det står “Jim Clyburn”, og de lar dette være i fred. I stedet raserer de det neste rommet, hvor det ikke står noe navn (men som i virkeligheten fungerer som Clyburns ekte kontor). Hvordan kunne de vite dette? Kan det være noen av disse 6 kongressrepresentantene (se liste under) som fortalte opprørerne det på forhånd, og som etterpå ba om benådning?

Helt nederst i dette blogginnlegget er lenker til alle kongresshøringene så langt denne sommeren. Jeg anbefaler at dere ser gjennom samtlige – som forklart innledningsvis i dette blogginnlegget – dette er MUST-WATCH-TV! Og så ser vi frem til hva de oppfølgende høringene som er planlagt fra midten av neste måned vil fortelle oss.