På twitter idag var det flere som postet gode råd til nye (og gamle) lærere. Her var det alt fra tips om godt planlagte undervisningsøkter til nyttig erfaringsdeling mellom lærere. Debatten fikk meg til å selv reflektere over hva som skaper den gode skolehverdag, og jeg sitter igrunnen igjen med følgende setning – som oppsummerer mitt råd til alle dere lærere der ute: “Ta vare på elevene!

Ja, jeg erkjenner det kanskje høres ut som en floskel å si at man skal “ta vare på elevene”, men det er jo i bunn og grunn nettopp dette lærergjerningen vår handler om.

Så hva innebærer det å “ta vare på elevene”? For meg er det to momenter som står sentralt i overnevnte utsagn, og disse kan formuleres gjennom følgende spørsmål:

(a) Har elevene lært noe i dag?

(b) Går elevene hjem med en god magefølelse i dag?

18813539_10154469807131389_4556243509456828216_n

Jeg antar de fleste finner det første punktet over ukontroversielt; skal skoledagen gi mening er læring et must. Men jeg tenker samtidig det er minst like viktig at elevene føler trygghet og varme i møtet med skolen. Å lære seg ny kunnskap og fremvise dette i ulike vurderingssituasjoner er ikke forenlig med å føle angst, redsel og utrygghet i skolehverdagen.

Men hvordan går man frem for at ungdommene skal føle seg ivaretatt på en god måte? Her finnes det selvsagt ingen enkle fasitløsninger, men jeg tror nøkkelen ligger i å skape gode relasjoner mellom oss lærere og elevene. Denne type relasjonsbygging kan romme så mangt, men selv tenker jeg den gode samtalen er en viktig inngangsport for å skape tillit mellom mennesker. Gjennom gode samtaler kan vi alle lære hverandre bedre å kjenne, og dermed si og gjøre de riktige tingene i skolehverdagen sånn at alle føler trygghet og omsorg. Noe som i sin tur (forhåpentligvis) kan føre til bedre læring og sterkere prestasjoner i vurderingssituasjoner.

Jeg har hatt gleden av å jobbe ved Nordahl Grieg videregående skole i snart 10 år nå, og og dermed vært lærer for flere hundre unge og lovende mennesker. Jeg håper flest mulig av disse har forstått og kjent på at jeg virkelig bryr meg om at de har det bra, og at de lykkes å oppnå sine mål her i livet.

ngv