Et flerkulturelt samfunn er et samfunn med flere kulturer. Det er møte med kulturer fra et annet land. Et flerkulturelt samfunn har felles lover. Alle i Norge må følge Norges lover.

Norges_lover_med_hammerNorges lover. Copyright: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons

Noen ser på innvandring som positivt, at det er med på å berike vårt samfunn, men det er ikke uproblematisk heller. Det er snakk om integrering i det norske samfunnet. Innvandrere som kommer hit skal bli en del av vårt samfunn. Det er to ulike måter å se det på. Den ene er assimilering. Det går ut på å oppgi sin egen kultur og bli mer lik den kulturen som er i landet man kommer til. For eksempel at en innvandrer kommer til Norge og går med en norsk bunad. Integrering derimot, går ut på å beholde sin egen kultur i det nye samfunnet.

9qnciO-y5PjNCDgAlDTZsg7GUirw6TKtCYhYxW4HoiqwHurra for Pakistan! Hurra for Norge! Foto: Diskusjon.no

Det har vært mye spekulering i media om at innvandrere ikke skal få bruke den norske bunad. Det er jeg imot. Jeg mener at alle som ønsker å bli en del av vårt samfunn, vår kultur, skal få lov til det.

Bakgrunnen for integrering og assimilering er noen retninger som kalles for etnosentrisme og kulturrelativisme. Etnosentrisme går ut på at du ser på din egen kultur som den normale. Da blir ofte de andre kulturene sett på som mindre normal, og en tenker at de er dårligere enn sin egen kultur. Samene ble på midten av 1900-tallet behandlet dårlig, og fikk ikke snakke sitt eget språk på internatet som de ble sendt på. Her er et eksempel på etnosentrisme – kulturen samene hadde var den mindre verdifulle kulturen. Kulturrelativisme går ut på at en prøver å se på at kulturene er verdifulle i seg selv og det finnes ikke noen gode og dårlige kulturer. En ser bare på andre kulturer som annerledes.

022yiyoxngzNSamer rundt gryten i lavvo. Foto: Norsk Folkemuseum

Fordommer er å ha gjort seg opp en mening på forhånd og at en generaliserer. At en har bestemt seg for at sånn er det uten at en har snakket med en innvandrer. Rasisme bygger veldig ofte på fordommer. En rasist tenker at dens egen folkegruppe er mer verdifull enn andre folkegrupper.  Vi har noe som kalles hverdagsrasisme. Det er mer at man behandler noen mennesker dårligere enn andre. Martin Luther King. Jr. kjempet mot rasisme. Han sa: ”Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. Man frykter andre fordi man ikke kjenner hverandre. Man kjenner ikke hverandre fordi man ikke har kontakt med hverandre. Man har ikke kontakt med hverandre fordi man lever adskilt.»

791px-USMC-09611Martin Luther Ling Jr hilser folket stående i trappen av Lincolnmonumentet.
Foto: Wikimedia Commons

Maria Skaranger har skrevet boken Alle utlendinger har lukka gardiner, og der får vi se hennes synspunkt på hvor stor distanse det er mellom etisk norske og innvandrere. Boken er skrevet av en person som har innvandrerbakgrunn. Situasjonen som forfatteren beskriver tenker jeg er reell, fordi det er noe som skjer i virkeligheten. Det blir ofte skrevet i media om rasisme, og som oftest mot muslimer. Vi får stadig nye eksempler på at det flerkulturelle samfunnet ikke fungerer. For eksempel har Lundgaard skrevet i Aftenposten at foreldre flytter barna til hvitere skoler (Lundgaard, 2009).

VisBildeServlet

Jeg synes temaene som blir tatt opp er aktuelle fordi det er noe som skjer i dagens samfunn. Det flerkulturelle samfunnet har mange fordeler, men også mange ulemper. Det oppstår rasisme mellom de ulike kulturene. Dette er gjerne på grunn av manglende kunnskap mellom partene. Mangel på kunnskap fører til at vi tror på stereotyper. Med et flerkulturelt samfunn mener vi et mer fargerikt samfunn. En blanding av flere tradisjoner og kulturer. Ny mat og musikk er eksempler for fordeler med et flerkulturelt samfunn.

Man skal ikke diskriminere andre mennesker uansett kjønn, religion, kultur og hudfarge!

Muslim and Christian

Litteraturliste:

Lundgaard, Hilde. 2009. https://www.aftenposten.no/norge/i/6zLQo/Foreldre-flytter-barna-til-hvitere-skoler Lest 06.04.2018