Fraværsgrensen ble gjeldene fra skoleåret 2016/2017. Regjeringen vedtok at om man fikk over 10% udokumentert fravær skulle man ikke få bestått i faget. Dette skapte store reaksjoner blant elever og lærere. Engasjementet hjalp ikke, og fraværsgrensen ble innført.

Jeg mener at fraværsgrensen hjelper elever med å gi det lille ekstra. Dessuten synes jeg det er viktig å huske på at fraværsgrensen ikke er til for å ta ungdommen, men stille krav. Fraværsgrensen er til for å få dem som skulker tilbake på skolebenken, ikke for å ødelegge for dem som sliter psykisk eller fysisk. I større grad syntes jeg fraværsgrensen er her for å hjelpe.

 

Får dem som skulker tilbake på skolen

Fraværsgrensen bidrar til at alle henger med i faget. Mange elever skulker på grunn av mangel på motivasjon. For det første vil ikke det å skulke sørge for at motivasjonen for skolen blir noe bedre. Eleven begynner å henge mer og mer bakpå, og dette fører etterhvert til at eleven dropper ut. For det andre går skulking utover hele klassen. For den dagen eleven som skulker kommer på skolen må flere bruke tid på å oppdatere eleven/e på hva klassen har lært siden sist. Dette gjør at klassen ikke kommer igjennom pensumet for dagen. Med andre ord vil fraværsgrensen føre til at dem som skulker begynner å møte opp på skolen. Etterhvert vil dette få en positiv effekt på skolearbeidet og eleven kan oppleve mestringsfølelse. Statistikker fra NRK viser at fraværet har gått fra åtte dager og ned til fem dager.  Statistikken viser at mange av dem som valgte å ikke komme på skolen før, nå velger å møte opp.

 

Hjelper dem som trenger det

Jeg mener at mange har en god grunn for å ikke møte opp på skolen. Dette kan være psykiske eller fysiske problemer som gjør at enkelte ikke er i stand til å komme på skolen. Dette er også en grunn for at mange mener fraværet gjør vondt verre for dem sliter. Derfor tenker jeg at fraværsgrensen kan hjelpe samfunnet til å skille mellom dem som skulker uten grunn og dem som faktisk har et problem. Etter fraværsgrensen ble innført ble skolen pliktig til å følge opp elevene om de nærmet seg 10% fraværet. Dette mener jeg er bra for elever som strever. For med dette systemet vil de som sliter bli sett gjennom fraværsgrensen og kan få hjelp. Når psykologen finner ut at eleven har hatt psykiske problemer vil det udokumenterte bli dokumentert. Derfor synes jeg fraværsgrensen kan skille ut dem som faktisk trenger hjelp og gi dem den hjelpen de fortjener. Jeg hadde en venninne som slet med skolen og hadde ingen venner. Hadde ikke skolen tatt tak i det på grunn av hennes fravær ville ikke hun fått hjelpen hun trengte. I dag har hun aldri hatt det bedre fordi hun fikk hjelp gjennom skolen.

 

Det finnes muligheter

Jeg forstår at det kan være vanskelig å gå på skolen om man for eksempel har forskjølelse eller feber. I følge UNG. no kan man ringe til helsesøster og gi beskjed så unngår man å få udokumentert fravær den dagen du er borte. Om du er så syk at du må være hjemme, kan det også være lurt å ta seg en tur til legen for å sjekke hva som er galt. På denne måten kan du også få legeerklæring og dermed dokumentert fravær.

 

Fraværsgrensen er ikke til for at elever skal få en vanskeligere hverdag, men hjelpe oss med gode retningslinjer. Fraværsreglene gjør at de som strever kan få den hjelpen de trenger. Dessuten vil fraværsgrensen også få dem som sliter med motivasjonen tilbake på skolebenken og oppleve mestring. Det er viktig å huske på at det finnes muligheter gjennom fraværsgrensen og at du ikke er låst til skolebenken.