Den 11. September 2001 ble USA rammet av det største terroranslaget i landets historie. Terrorangrepet, som var en serie av fire terrorangrep, blir som oftest omtalt som “nine eleven”. Terroristene kapret fire fly og skulle i følge planen krasje alle disse i fire forskjellige viktige bygninger i USA. To av flyene krasjet i tvillingtårnene i New York. Et tredje fly rammet Pentagon mens det fjerde flyet krasjet på et jorde. Terroristene i det fjerde flyet ble overmannet av gislene som var fanget i flyet, som egentlig skulle styrtes i det hvite hus.

Terrorangrepet ble planlagt og gjennomført av terrorgruppen Al-Qaida og drepte nesten 3000 mennesker. George W. Bush, daværende president i USA, svarte på terroren med å invadere Afghanistan og Irak. I bunn og grunn hadde disse landene lite med selve terrorangrepet å gjøre.

September_11th_WTC_View_From_Jersey_City_9-2001
Bilde av området rundt Tvillingtårnene etter terrorangrepet.
Bilde: Wikimedia Commons

USA invaderte Afghanistan i slutten av 2001 fordi Taliban, en religiøs gruppering som hadde kontrollen i landet, nektet å utlevere Al-Qaida terrorister til USA. Invasjonen gikk svært bra i starten, og Bush ble nok revet med av det som virket som en enkel krigføring og valgte således å invadere Irak bare to år seinere, i 2003. Han ville fullføre det faren hans ikke fikk gjennomført da han var president : å bli kvitt Iraks diktator Saddam Hussein og dermed få kontroll i midtøsten. Den offisielle grunnen til å invadere Irak var imidlertid at Irak i følge amerikansk etterretning utviklet atomvåpen. Senere viste det seg at dette ikke var korrekt.

Amerikanerne trodde at sivile i Afghanistan og Irak ville støtte invasjonen av landene. Dette viste seg ikke å bli tilfellet, mye grunnet amerikanernes brutale krigføring og dårlige behandling av krigsfanger. I Afghanistan utnyttet Taliban dette til å verve sivile til sin side.

De sivile i både Afghanistan og Irak har lidd store tap under den amerikanske invasjonen. Bomber og granater skiller ikke mellom uskyldige sivile og farlige terrorister. Død, sult og fattigdom har vært resultatet for de sivile. Sivilbefolkningen har ikke skjønt hva de amerikanske spesialstyrkene gjorde i landet deres, kanskje nettopp fordi det kan se ut som at USA ikke har vært ærlig med hensyn på motivet for invasjonen. Invasjonen har også ført til en større konflikt mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer. Da amerikanerne trakk seg ut av landene forlot de to land som var i kaos. Sjiamuslimene kunne da fortsette å diskriminere sunnimuslimene enda mer. Dette har ført til en stor frustrasjon hos sunnimuslimene, rettet mot både sjiamuslimer og den vestlige verden.

USAs invasjon av Afghanistan og Irak har vært hovedårsaken til fremveksten av terrorgruppen IS. IS ble grunnlagt basert på hat mot amerikanere og i frustrasjon over at sunnimuslimene har blitt undertrykt av sjiamuslimer. Terrorgruppen har tatt kontroll over store områder i Libya, Syria og Irak og er så brutale i sin fremferd at til og med Al-Qaida ikke ønsker å samarbeide med dem. IS har gjennomført og kommer til å gjennomføre mange flere terrorangrep mot Vesten.

USAs reaksjon etter ‘Nine eleven’ har ikke ført til mindre terror, heller mer. Det har vært så mange terrorangrep at det nesten er blitt en vane. Terrorangrepene i Paris, Boston og London er alle resultater av den brutale og målløse invasjonen av Afghanistan og Irak.

Donald Trump, dagens president i USA,  gjør ikke situasjonen bedre. Donald Trump har stengt grensen for flyktninger som kommer fra muslimske land, bortsett fra de landene han selv har forretningsinteresser i. Dette er generaliserende ovenfor muslimer og er ikke måten å løse problemet på. Det skaper bare enda mer ubegrunnet hat mot muslimer. Ironien i at Trump nå velger å stenge grensene er stor. USA har bombet og forlatt land i ruiner og kaos. De bør da ikke stenge grensene for mennesker som må flykte fra disse landene.

Flyktninger som nå kommer til Vesten og USA som en følge av USA sitt tilsvar på 9/11 for 17 år siden burde få all den hjelpen de trenger. For i realiteten er den vestlige verden medskyldig i at de nå må flykte fra enda flere opprørsgrupper. Da vi burde hjulpet mennesker som lever i et undertrykket diktatur til å kjempe for demokrati og ytringsfrihet, valgte vi heller å bombe landet deres til grunne og straffe de sivile sammen med de farlige terroristene.

I fremtiden må lignende situasjoner som 9/11 håndteres på en annen måte. Vi må tenke mer på å forebygge og å rehabilitere enn å straffe, slik USA gjorde med sin krig mot terror. Det vil aldri bli fred hvis man fortsetter å ramme uskyldige mennesker. For det er som man sier ; den som pønsker på hevn vil alltid holde sårene sine åpne.